Bolån

Gör en lånekalkyl innan du tar lån

Innan man tar ett lån är det jätteviktigt att man verkligen vet med sig att man har råd med lånet. Annars kan ett inte så genomtänkt låneåtagande försämra en redan dålig ekonomi ytterligare, vilket förstås inte är tanken. Ett bra sätt att ta reda på om man har råd med ett visst lån eller inte är förstås att räkna på detta, dvs. vad din månadskostnad (för det är ju just den som ofta är intressant i sammanhanget, de flesta vill ju trots allt veta vad de kommer att behöva betala varje månad i samband med sina övriga utgifter) kommer att bli. Detta kan man göra med hjälp av mattekunskaper och miniräknare, men många föredrar att istället använda färdiga och lite mer officiella lånekalkyler som tillhandahålls av långivarna själva. Genom att få resultat på kostnader och annat i dem säkerställer man nämligen att inga fel förekommer (för räknar man på detta…

Bolån

Bolånetaket

I slutet på år 2010 ändrades de regler som tidigare gällt för bolån i Sverige, och ett så kallat bolånetak infördes i vårt land. Men vad betyder egentligen bolånetaket och har det någon betydelse för dig? Vi tycker att de flesta som överväger bolån bör veta vad bolånetaket är, samt hur det påverkar dem, så här kommer en kort introduktion till ämnet. Vad betyder bolånetaket i praktiken? Innebörden av det så kallade bolånetaket är att alla nya bolån som tas inte för överstiga den köpta bostadens marknadsvärde med mer än 85 %. Detta betyder med andra ord att man inte kan låna till hela bostadens pris, utan man måste ha minst 15 % av summan klar sedan tidigare. Varför infördes bolånetaket? Detta gjordes eftersom man ville stävja en tidigare osund utveckling som man sett på kreditmarknaden, för att skydda konsumenter och låntagare. Man såg nämligen att belåningsgraden för bostäder hela…