Försäkring

Inkomstförsäkring

Så kallade inkomstförsäkringar har ökat oerhört mycket i populäritet under de senare åren, men många svenskar tycker att det är svårt att veta om man egentligen bör teckna en inkomstförsäkring eller inte. Eftersom detta är ett individuellt val, som var och en måste göra på egen hand, kommer här en kort guide till vad inkomstförsäkringar egentligen är, så att du förhoppningsvis lättare kan avgöra om en inkomstförsäkring passar dig eller inte. Vad är tanken bakom en inkomstförsäkring? Grundtanken med denna försäkringstyp är att man skyddar sig ekonomiskt utifall att man skulle förlora jobbet. Då får man ju visserligen en viss ersättning från A-kassan och arbetslöshetsförsäkringen, men denna ersättning motsvarar endast 80 % av den tidigare lönen man hade, och det finns ett max.tak för hur mycket man kan få. Detta innebär att höginkomsttagare inte i själva verket får 80 % av den faktiska lönen man hade, utan mindre än så….