Försäkring

Välja hemförsäkring

Om du ska skaffa en ny hemförsäkring kan du förstås välja mellan både väldigt omfattande hemförsäkringar, och mer barskrapade sådana, för att få ned kostnaden för den. Men man bör inte välja bort allt för mycket när man väljer en hemförsäkring. Se därför till att följande försäkringsmoment finns med i den hemförsäkring du i slutändan väljer: Försäkring för din egendom Med detta menas alla dina ägodelar, vare sig du äger dem, lånar dem eller hyr dem. Du bör få ersättning om de skadas, stjäls eller förstörs. Dock täcker denna egendomsförsäkring endast ägodelar som används för privata ändamål, inte affärsverksamhet eller liknande. Ansvarsförsäkring Detta är en försäkring som hjälper till om du skadar någon annan, eller deras egendom. Då kan det nämligen vara så att du måste ge den vars person eller egendom du skadat eller förstört någon slags ersättning. Detta får du då via ansvarsförsäkringen, som även hjälper till med…

Försäkring

Inkomstförsäkring

Så kallade inkomstförsäkringar har ökat oerhört mycket i populäritet under de senare åren, men många svenskar tycker att det är svårt att veta om man egentligen bör teckna en inkomstförsäkring eller inte. Eftersom detta är ett individuellt val, som var och en måste göra på egen hand, kommer här en kort guide till vad inkomstförsäkringar egentligen är, så att du förhoppningsvis lättare kan avgöra om en inkomstförsäkring passar dig eller inte. Vad är tanken bakom en inkomstförsäkring? Grundtanken med denna försäkringstyp är att man skyddar sig ekonomiskt utifall att man skulle förlora jobbet. Då får man ju visserligen en viss ersättning från A-kassan och arbetslöshetsförsäkringen, men denna ersättning motsvarar endast 80 % av den tidigare lönen man hade, och det finns ett max.tak för hur mycket man kan få. Detta innebär att höginkomsttagare inte i själva verket får 80 % av den faktiska lönen man hade, utan mindre än så….

Försäkring

Hitta en bra bilförsäkring

När det gäller vilken bilförsäkring som verkligen är den bästa kan man få massvis med olika råd. Och eftersom vilken bilförsäkring som egentligen är bäst i viss mån även är en smaksak, beroende på vad det är för bil du kör, samt beroende på dina vanor, kan detta endast göra detta med att teckna en bilförsäkring ännu mer förvirrande. Men vissa saker är i regel alltid de samma, oavsett vem som tecknar försäkringen, så här kommer några konkreta tips när det gäller att välja mellan olika bilförsäkringar, som vi tror kan hjälpa de flesta: Låt det ta tid Vissa är nämligen så ointresserade av försäkringar, samt blir så stressade när det är dags att teckna dem att de väljer en bilförsäkring väldigt fort. Detta är dock i regel ett misstag, eftersom det är just då man ofta väljer en mindre lämplig bilförsäkring. Så låt det ta tid att hitta den…