Aktivitetsersättning

Så kallad aktivitetsersättning är ett av de många skyddsnät vi har i Sverige idag, då detta är en ersättning om ska hjälpa dig som är relativt ung (dvs. mellan 19 och 29 år gammal), och har en nedsättning av något slag, som gör att du inte kan arbeta under en lång period. Nedsättningen ifråga måste dock vara medicinsk, men det finns inget som förhindrar att man deltar i vissa aktiviteter som t.ex. rehabilitering, träning, utredning och så vidare, medan man får denna ersättning. Dock kan man naturligtvis inte förvärvsarbeta under tiden.


Dock är aktivitetsersättningen alltid tidsbegränsad, och inte permanent. Därför kan man bli beviljad aktivitetsersättning max. under 3 år i taget. Din aktivitetsersättning kan vara hel, halv, tre fjärdedels eller 25 %, beroende på vad det är för nedsättning du har, och hur din arbetsförmåga ser ut. Arbetsförmågan måste dock vara nedsatt med minst 25 %, under minst ett år, för att aktivitetsersättning ska komma på fråga.

aktivitetsersättning

Behöver man, kan man även få aktivitetsersättning under studier.

Hur ansöker man om aktivitetsersättning om man tror att man har rätt till detta?

Detta gör man hos Försäkringskassan, som även kan ge dig mer information om ersättningen vid behov.

Annat som kan vara bra att känna till i sammanhanget

Aktivitetsersättning är pensionsgrundade i vårt svenska pensionssystem. Du kan inte bli uppsagd för att du är långtidssjuk, tack vare LAS.
Ersättningen du får baseras på den inkomst du hade haft, om arbetsförmågan inte hade varit nedsatt. Därför tittar man på de inkomster du hade under det år som gick innan du fick din arbetsförmåga nedsatt. Om inga inkomster funnits under detta år kan ersättningen även beräknas på en sk. antagandeinkomst. Ersättningen man får varierar dock från person till person, alla som är berättigade till aktivitetsersättning får inte samma belopp utbetalda.