Amortering

Amortering

Alla som lånar pengar behöver ha koll på vad amortering är och hur den fungerar och hur den ska skötas. De flesta vet nog, och förstår nog, att den som lånar också behöver betala tillbaka de lånade pengarna. Däremot är inte alltid amorteringsreglerna helt tydliga. Eftersom detta är en så viktig del av ett lån, ska vi här försöka klargöra vad som gäller, och försöka presentera de fakta som det är viktigast att ha koll på.

Vad är amortering?

Det första vi behöver titta på är vad en amortering egentligen är. Det är ett måste att känna till grunderna, för att klara av att förstå resten. Amorteringen är helt enkelt den summa du betalar av vid varje avbetalningstillfälle. Det gäller oavsett om det är ett bolån, ett billån eller ett blancolån du har. Varje amorteringstillfälle brukar innebära att du betalar en del amortering och en del ränta. I takt med att du amorterar minskar också räntekostnaden, eftersom räntan baseras på hur mycket du är skyldig. Ju mindre kapitalbelopp, desto mindre räntebelopp med andra ord.

Speciella villkor för amortering på bolån

Även om amortering innebär samma sak oavsett typ av lån, så går det inte att säga att amorteringen ser likadan ut oavsett typ av lån. Reglerna och villkoren skiljer sig nämligen en del när det kommer till bolån. Det har dessutom ändrats en del genom årens lopp. Nu gäller generellt att bolån som täcker mellan 50 och 70 % av bostadens värde ska amorteras med 1 % av det lånade beloppet per år, medan lån som sträcker sig över 70 % av bostadsvärdet ska amorteras med 2 % av det lånade beloppet per år. Även hur mycket du lånar i förhållande till din årsinkomst påverkar hur mycket du amorterar. Om du tar ett lån som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten ska det amorteras med 1 % av det totala beloppet per år. En fråga blir då förstås vad som händer om du dels lånat mindre än 4,5 gånger årsinkomsten, och har amorterat ner lånet så att du inte längre är skyldig mer än 50 % av bostadens värde, alternativt lånar mindre från början. Svaret är då att det inte finns något amorteringskrav. Den som vill kan då välja att enbart betala räntekostnaden varje månad, även om det naturligtvis är mer fördelaktigt att amortera för att själv äga så stor del av bostaden som möjligt.


Amortering på andra typer av lån

Det är bara bolån som i vissa fall har valfrihet när det kommer till amortering. Om du har ett lån av annan typ krävs det att du amorterar varje månad. Vissa långivare kan dock erbjuda en eller ett par amorteringsfria månader per år, då du i så fall enbart betalar räntekostnader.
Hur mycket du behöver amortera per månad styrs av flera olika faktorer. Det beror naturligtvis på hur mycket pengar du har lånat. Ett större lån ger av naturliga skäl högre amorteringar. En annan faktor som avgör månadskostnaden är amorteringsperioden. Ofta kan du välja hur lång tid du vill betala av lånet på. Detta val gör du när du tar lånet.

Amortering på större lån

Amortering på större lån

Ett större lån kan du ofta välja att betala av på 15 år, men det går också att välja en kortare avbetalningstid. I ett sådant läge gäller det att väga fördelar och nackdelar mot varandra. Om du väljer en lång amorteringsperiod får du en lägre månadskostnad. Å andra sidan påverkas din privatekonomi under en längre tid. Fundera därför över hur mycket du har råd att avvara varje månad. Försök att välja en så kort tid för avbetalning som möjligt, utan att riskera att du inte har råd att betala. Det brukar gå att se vad månadskostnaden blir med olika perioder. Om du känner dig tveksam till om du klarar av en viss månadskostnad som presenteras, kan du prova med att förlänga med ett år, och se hur det skulle påverka månadsbeloppet. Välj ett balanserat alternativ, där du har råd med amorteringen utan större problem, samtidigt som du belastar ekonomin under så kort period som möjligt.

Amortering på snabblån

En typ av lån som är väldigt vanliga idag är snabblånen. Det handlar inte om några stora lån. Vanligtvis är det bara några tusenlappar som lånas ut. Det gör förstås att amorteringen ser annorlunda ut också. Ofta ska dessa lån betalas tillbaka snabbt, ibland redan inom en månad. Det ställer förstås stora krav på den som lånar. Det gäller att verkligen ha koll på att pengarna kommer finnas där på förfallodagen. Det är när man tar ett lån utan att egentligen tänka på amorteringen som det här riskerar att leda till en skuldfälla. Det inträffar tyvärr relativt ofta att man tar ett snabblån, får några tusenlappar som snabbt går åt, och sedan inte har pengar över att amortera när förfallodatum närmar sig.

En lösning för vissa blir då att ta ett annat snabblån för att finansiera återbetalningen. Det låter kanske inte så illa, men eftersom det så gott som alltid är ganska hög ränta på dessa lån, och att de dessutom kommer med extra kostnader, kan det snabbt leda till att man behöver ta två lån för att betala tillbaka ett enda. På så sätt är det lätt att hamna i en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur. Om du överväger att ta ett snabblån är det därför viktigt att du redan när du tar lånet har en god plan för hur du ska klara amorteringen. Är det så att det bara uppstått en tillfällig utgift som du behöver ta hand om innan lönen kommer, och att lönen kommer ge tillräckligt med pengar för att lösa detta utan problem? Om du ärligt kan svara ja på den frågan är det naturligtvis inga problem. Då kan du med gott samvete ansöka om ett lån. Om du däremot är tveksam till om du kommer klara att amortera är det bättre att försöka hitta andra lösningar.

Olika sätt att amortera

Något som du kommer att lägga märke till om du granskar olika amorteringsalternativ, är att det finns olika upplägg när det kommer till amorteringar. Dels finns det något som kallas annuitetslån, dels något som kallas rak amortering. Här ska vi ta en titt på skillnaderna, och försöka reda ut vad som är mest fördelaktigt för dig som låntagare.

Annuitetslån

Annuitetslån

Det vanligaste är annuitetslån. Detta innebär att du betalar samma belopp varje månad, från första månaden efter att du tagit lånet och ända fram tills lånet är avbetalat i sin helhet. Eftersom räntan baseras på skulden, innebär detta att du till en början betalar betydligt mer ränta än amortering. Det gör förstås också att du totalt sett kommer ha betalat mer till banken, eftersom det dröjer längre innan räntan sjunker, om inte själva skulden sjunker nämnvärt. Många väljer detta alternativ eftersom det ger en jämn återbetalningstakt, vilket det är lätt att nappa på när erbjudandet ges. Det är dock inte det alternativ du som låntagare tjänar mest på.

Rak amortering

Den raka amorteringen är egentligen den mest förmånliga amorteringslösningen för kunden, eftersom det får själva skulden att sjunka snabbare, och därmed också räntan. Däremot väljer många bort detta alternativ, på grund av att det blir dyrt i början. När du betalar med rak amortering, betalar du lika stor amortering varje månad, plus att räntekostnaderna tillkommer. Det betyder också att månadsbeloppet hela tiden varierar, eftersom räntan sjunker i takt med att skulden minskar. En orsak till att vissa låntagare väljer bort detta är just att de anser att det är svårt att få koll på vad månadskostnaden kommer bli, samt naturligtvis att det blir dyrt i början av amorteringsperioden. I långa loppet är detta dock det mest förmånliga alternativet eftersom det gör att räntekostnaderna relativt snabbt börjar minska.

Amorteringsfria månader

Amorteringsfria månader

Vissa långivare erbjuder som nämnts sina kunder en, två eller i vissa fall till och med tre amorteringsfria månader per år. Det finns olika sätt att se på detta. För vissa kan detta vara till stor hjälp eftersom det finns månader på året som är mer kostsamma än andra. För vissa är det till exempel väldigt tacksamt att kunna få lite mer pengar över vid jul eller under semestern. Det som är viktigt att ha i åtanke är att amorteringsperioden förlängs om du väljer att utnyttja amorteringsfria månader. Det är förmodligen något du redan har räknat ut, men det är ändå viktigt att nämna detta. Om du utnyttjar två amorteringsfria månader varje år i tio år, innebär detta att amorteringsperioden förlängs med nästan två år. Det är också viktigt att komma ihåg att räntekostnaderna alltid måste betalas, även de månader du väljer att inte amortera.

Lånet blir med andra ord inte helt utan kostnad ens när du utnyttjar en amorteringsfri månad. Detta är viktigt att väga in innan du nappar på erbjudandet. Se alltid till helheten innan du bestämmer dig för om detta är en god idé eller inte, och använd bara dessa amorteringsfria perioder om du verkligen behöver dem. Det är alltid mest gynnsamt att betala av ett lån så snabbt som möjligt, även om det naturligtvis är trevligt att ha extra pengar att röra sig med.