Är det alltid säkert att man får ett bolån bara för att man har ett lånelöfte?

När man talar om lånelöften anser många att ett lånelöfte verkligen är ett löfte, dvs. en garanti om att man får ett bolån om man sedan behöver detta. Vilket är fullt förståeligt, med tanke på namnet. Det är dock otroligt viktigt i sammanhanget att påpeka att så faktiskt inte är fallet, då det inte är helt säkert att man alltid får ett bolån, bara för att man har ett lånelöfte, vilket inte alla känner till.

Vad banken faktiskt gör när de ger dig ett lånelöfte

För att du ska förstå hur det är möjligt att man får ett lånelöfte, men sedan inte blir beviljad ett bolån måste du förstå hela processen, inklusive vad det faktiskt är banken gör när de ger dig ett lånelöfte.Vad som händer i detta skede är nämligen att banken endast tittar på om du har den återbetalningsförmåga som krävs för att betala tillbaka ett visst bolån. Man tittar med andra ord på t.ex. din inkomst, eller hushållets sammanlagda inkomst om ni är flera som söker om lånelöfte tillsammans. Vilka skulder som finns sedan tidigare, och så vidare. Sedan ger de dig ett lånelöfte baserat på detta.

Din ekonomi är avgörande för att få lån

Detta gör att såvida inget i dina ekonomiska omständigheter ändrats. Och så vida banken kunnat ta hänsyn till allt viktigt i sammanhanget (dvs. gällande din ekonomi), så är dina chanser att få ett bolån när du väl vill det, efter att du fått ett lånelöfte, mycket goda.

Bolån med lånelöfte

Varför händer det då att man inte får ett lån, fast man fått ett lånelöfte?

Detta kan hända eftersom din ekonomiska situation på något sätt förändrats sedan du fick lånelöftet. T.ex. kan din inkomst ha ändrats på ett negativt sätt, du kan ha dragit på dig mer skulder sedan du fick lånelöftet och så vidare. Skulle så vara fallet kan du givetvis inte förvänta dig att banken ser på saken på samma sätt som förr, det vore ju faktiskt ganska konstigt om så vore fallet, eller hur?

Dessutom kan det som sagt vara så att banken när de tittar på din ekonomi igen, i samband med att du faktiskt ansöker om bolånet, ser något som de missade förra gången av någon anledning, fast din ekonomi i sig ser ut som förr. Detta kommer då i så fall självklart att påverka bedömningen, och kan göra att du får avslag på din ansökan.