Blåblodig

Blåblodig

Uttrycket ”blåblodig” används ofta för att beskriva en person av adlig börd. Det har en symbolisk betydelse och har inget att göra med den faktiska blodsfärgen. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av uttrycket ”blåblodig” och förklara varför det används för att representera adel.

Vad menas med blått blod?

Att vara ”blåblodig” innebär vanligtvis att man tillhör en kunglig eller adlig familj. Uttrycket kommer från den historiska uppfattningen att adeln hade ett blod som var fysiskt blåaktigt till färgen. Detta ansågs vara ett tecken på aristokratiskt ursprung och var en kontrast till de mer vanligt förekommande blodfärgerna hos den breda befolkningen.

Är Blåblodig?

Nej, begreppet ”blåblodig” är en symbolisk term och har ingen grund i verkligheten när det gäller den faktiska färgen på en persons blod. Alla människor har rött blod som är rött på grund av förekomsten av järnhaltiga hemoglobinmolekyler. Så ingen är bokstavligen blåblodig.

Varför kallas det blått blod?

Ursprunget till att adeln kallas ”blåblodig” är föremål för olika teorier. En teori hävdar att hudens blekhet hos adeln tillåter blodet att dominera, vilket ger blodkärlen en blåaktig ton. En annan teori är att det var en symbolisk term som användes för att betona att adeln var oberoende och inte arbetade som bönder eller bönder. I bondesamhällen var det vanligt att arbeta på fälten vilket resulterade i solbränd hud, medan adeln hade möjlighet att undvika denna typ av arbete och därför var deras hud mycket ljusare.

Det finns också en teori om att uttrycket ”blåblodig” härstammar från spanska aristokrater under medeltiden. Blåa ådror kunde synas tydligare på deras vita, genomskinliga hud.

Oavsett ursprunget så används uttrycket ”blåblodig” idag för att hänvisa till adel, även om det inte finns någon faktisk blå färg på bloden hos de som tillhör dessa familjer.

Sammanfattning

Att vara ”blåblodig” innebär att man tillhör en kunglig eller adlig familj. Uttrycket har ingen koppling till den faktiska färgen på blodet, utan är en symbolisk term som används för att representera adel. Det finns olika teorier om ursprunget av uttrycket, men de flesta antyder att det var en sätt att skilja adeln från den breda befolkningen, antingen genom att peka på deras bleka hud eller genom att betona att de inte arbetade som bönder.

Djur med blått blod

De flesta djur har rött blod på grund av att det innehåller järn som binder syre och ger blodet dess karaktäristiska färg. Det finns dock några undantag från denna regel, och vissa djur har faktiskt blått blod. I den här artikeln kommer vi att utforska några av dessa djur och förklara varför deras blod är blått.

Krabbor och spindlar

Krabbor och spindlar är två grupper av evertebrater som har blått blod. I deras blod finns en kopparbaserad förening som kallas hemocyanin som spelar en liknande roll som blodets hemoglobin hos däggdjur. Hemocyaninet innehåller kopparjoner istället för järn som binder syre. Hemocyaninet är blått när det inte är bundet till syre och blir färglöst när det är mättat med syre.

Tropiska havssniglar

En annan grupp av djur med blått blod är tropiska havssniglar som tillhör släktet Onchidiidae. Deras blod innehåller också en kopparbaserad förening, liknande hemocyanin, som ger blodet blå färg. Detta är anpassningen för deras liv i havet.

Djuphavsfiskar

I djuphavet finns det några fiskar som har blått blod. Dessa fiskar har hematokritin, en blodfärg som ger dem en blåaktig ton. Hematokritin innehåller ett järnbaserat protein som binder syre på ett annorlunda sätt än hemoglobin, vilket resulterar i en blåaktig färg.

Varför har de blått blod?

Anledningen till att vissa djur har blått blod är det specifika syrebindande ämne som de har i sitt blod. Hemolimfan, som är det flytande ämnet som fyller blodet i dessa djur, innehåller kopparjoner eller andra ämnen som ger färgen blå. Dessa ämnen binder syre och transporterar det runt kroppen på samma sätt som hemoglobin i människor och andra djur med rött blod.

Sammanfattning

De flesta djur har rött blod på grund av att det innehåller hemoglobin som binder syre. Det finns dock några undantag som har blått blod. Krabbor, spindlar, tropiska havssniglar och vissa djuphavsfiskar är exempel på djur med blått blod. Deras blod innehåller kopparbaserade föreningar eller andra ämnen som ger det blåa färgen. Dessa ämnen fungerar på ett liknande sätt som hemoglobin och binder syre för att transportera det runt kroppen.