Blancolån arbetslös

Arbetslöshet ses i lånesammanhang som ett stort problem. Detta ser man t.ex. på att det är möjligt att försäkra sitt lån utifall att man skulle bli arbetslös (sk. låneskydd). Anledningen till att det ses som något så problematiskt är förstås att man som arbetslös kanske saknar inkomst helt, eller åtminstone har en väldigt låg inkomst. Många tror därför att det är helt kört att få ett lån om man är arbetslös (i detta sammanhang menar vi med lån sk. blancolån, dvs. lån utan säkerhet), vilket är ganska förståeligt. Vi menar dock att det inte alltid är helt kört att få ett blancolån när man är arbetslös. I denna artikel ska vi berätta lite om varför vi anser att blancolån arbetslös är möjligt.Du kan ha en medsökande

Många blancolån kan man ju ansöka om tillsammans med någon annan, t.ex. en sambo eller särbo eller maka eller make, om man nu har en sådan. Om denna person, dvs. din medsökande, har ett fast jobb och en fast inkomst, kan ju detta givetvis väga upp för att du själv inte har detta, och öka dina chanser att få lån. Så fundera på om du har en medsökande som du kan ansöka om ett blancolån tillsammans med, helt enkelt!

Du kan ju ha en inkomst trots arbetslöshet

Har man en relativt bra inkomst i form av t.ex. a-kassa och andra ersättningar, mycket pengar sparade eller liknande, kan ju denna inkomst eller dina sparmedel användas för att betala tillbaka ditt blancolån. Kan du därför påvisa för lånegivaren att du har detta, kan även detta öka dina chanser att få lånet.

Räkna dock med en högre ränta

Du kommer dock, trots att du kanske kan hitta en lånegivare som kan bevilja dig ett blancolån när du är arbetslös, att anses vara en ”bra” låntagare. Du får därför räkna med att du kommer att få betala lite mer för ditt lån än andra som inte befinner sig i denna situation. Givetvis är detta inte optimalt, men samtidigt måste lånegivarna kompensera för den högre kreditrisk som du innebär för dem på något vis, och detta gör det alltså genom att ta ut en högre ränta av dig.