Bolånetaket

Bolånetak

I slutet på år 2010 ändrades de regler som tidigare gällt för bolån i Sverige, och ett så kallat bolånetak infördes i vårt land. Men vad betyder egentligen bolånetaket och har det någon betydelse för dig?

Vi tycker att de flesta som överväger bolån bör veta vad bolånetaket är, samt hur det påverkar dem, så här kommer en kort introduktion till ämnet.

Vad betyder bolånetaket i praktiken?

Innebörden av det så kallade bolånetaket är att alla nya bolån som tas inte för överstiga den köpta bostadens marknadsvärde med mer än 85 %. Detta betyder med andra ord att man inte kan låna till hela bostadens pris, utan man måste ha minst 15 % av summan klar sedan tidigare.

Varför infördes bolånetaket?

Detta gjordes eftersom man ville stävja en tidigare osund utveckling som man sett på kreditmarknaden, för att skydda konsumenter och låntagare. Man såg nämligen att belåningsgraden för bostäder hela tiden växte i Sverige, vilket man såg som något negativt. Man ville inte att de svenska hushållen skulle ha så höga lån, helt enkelt.

Bolånetak - spargris och hus att bo i

Gäller bolånetaket alla bolån i Sverige?

Nej, bolånetaket gäller endast för nya lån som tagits efter den 1:a oktober 2014. Lån som tagits innan dess påverkas inte av dessa nya regler.


Vilka påverkas mest av bolånetaket?

Det är givetvis första gångs köpare av bostäder, samt de som kanske har svårt att spara ihop till kontantinsatsen av olika skäl, t.ex. ungdomar. Det kan även påverka dem som vill utöka sitt bostadslån negativt.

Funkade bolånetaket då som tänkt?

Ja, det verkar det faktiskt göra, om man ska tro de olika finansiella undersökningar som görs på ämnet åtminstone. Väldigt få svenska hushåll tar nämligen lån på mer än 85 % av marknadsvärdet idag, vilket var tanken. Ökningstakten på skulder som finns har också minskat. Det verkar med anledning av detta inte som att bolånetaket kommer att slopas inom den närmsta framtiden åtminstone. Har du planer på att köpa ett boende bör du därför försöka anpassa dessa planer till reglerna om bolånetaket och vad de innebär för dig i praktiken.

Vad är bolånetak

När man börjar se över möjligheten att ta ett bolån upptäcker man snabbt att det finns vissa riktlinjer och regler som är viktiga att känna till. Den kanske mest betydelsefulla av dem är reglerna som gäller bolånetaket. För att sammanfatta i korta drag vad taket har för uppgift, så kan man säga att det reglerar hur stor andel av beloppet som man får låna.

Så fungerar bolånetaket

Bolånetaket reglerar hur stor procentuell del av köpesumman det går att ta bolån till. Det infördes så sent som 2010 för att säkerställa att inte belåningsgraderna blev allt för höga. Taket går ut på att bolånet som mest får uppgå till 85 % av köpesumman. Det finns flera anledningar till att ett tak infördes. En av dem är att det innan taket infördes fanns tecken på att de olika bankerna erbjöd så höga belåningsgrader som möjligt som ett sätt att vinna kunder. En annan är att kunderna ansågs behöva ett skydd, för att se till att man inte plötsligt var skyldig långivaren mer pengar än bostaden ansågs vara värd. Det betraktades annars som sannolikt att det skulle kunna inträffa, eftersom många var så högt belånade att det inte fanns utrymme för någon sänkning av värdet tidigare. Målet var helt enkelt att försöka stoppa utvecklingen av en lånemarknad som var på god väg att bli ganska osund.

Så fungerar bolånetaket

Fördelar med bolånetaket

Vilka fördelar finns det då med bolånetaket? För det första erbjuder den ett visst skydd för låntagaren. Om denna själv går in med en handpenning på 15 % av köpesumman ger det ett visst utrymme ekonomiskt även om värdet på bostaden skulle sjunka. Som låntagare blir man inte fullt lika sårbar för förändringar på bostadsmarknaden. Detta gör också att det inte blir sannolikt att banken ska behöva tvinga fram en tvångsförsäljning, eftersom de inte lånat ut mer än vad huset eller lägenheten är värd. Detta är naturligtvis en trygghet för den privatperson som lånat till sin bostad. En annan fördel är att det blir svårare för långivare att utnyttja överskuldsättning till sin fördel i en konkurrenssituation, vilket annars mycket väl kan hända.

Nackdelar med bolånetaket

Finns det då några nackdelar med bolånetaket? Även om det inte råder någon tvekan om att det är bra att man arbetar för en sundare belåningsgrad hos svenska hushåll, gör bolånetaket att det kan bli svårare för unga personer att köpa sin första bostad. Eftersom bostadspriserna på många platser i landet är höga, betyder det att man måste ha flera hundra tusen kronor att gå in med som handpenning. Detta kan vara svårt att hinna spara ihop i ung ålder och långt ifrån alla har familj eller släkt som kan hjälpa till. Risken är då att köparna i stället tar ett annat lån för att låna till handpenningen. Lösningen blir då ett blancolån, med högre ränta än bolånets. Månadskostnaden riskerar då att bli hög och svår att hantera, samtidigt som belåningsgraden då trots allt blir hög. Man har med andra ord inte helt lyckats få bukt med skuldsättningen med hjälp av bolånetaket.