Bolån

Bolånetaket

I slutet på år 2010 ändrades de regler som tidigare gällt för bolån i Sverige, och ett så kallat bolånetak infördes i vårt land. Men vad betyder egentligen bolånetaket och har det någon betydelse för dig?

Vi tycker att de flesta som överväger bolån bör veta vad bolånetaket är, samt hur det påverkar dem, så här kommer en kort introduktion till ämnet.

Vad betyder bolånetaket i praktiken?

Innebörden av det så kallade bolånetaket är att alla nya bolån som tas inte för överstiga den köpta bostadens marknadsvärde med mer än 85 %. Detta betyder med andra ord att man inte kan låna till hela bostadens pris, utan man måste ha minst 15 % av summan klar sedan tidigare.

Varför infördes bolånetaket?

Detta gjordes eftersom man ville stävja en tidigare osund utveckling som man sett på kreditmarknaden, för att skydda konsumenter och låntagare. Man såg nämligen att belåningsgraden för bostäder hela tiden växte i Sverige, vilket man såg som något negativt. Man ville inte att de svenska hushållen skulle ha så höga lån, helt enkelt.

Bolånetak - spargris och hus att bo i

Gäller bolånetaket alla bolån i Sverige?

Nej, bolånetaket gäller endast för nya lån som tagits efter den 1:a oktober 2014. Lån som tagits innan dess påverkas inte av dessa nya regler.


Vilka påverkas mest av bolånetaket?

Det är givetvis första gångs köpare av bostäder, samt de som kanske har svårt att spara ihop till kontantinsatsen av olika skäl, t.ex. ungdomar. Det kan även påverka dem som vill utöka sitt bostadslån negativt.

Funkade bolånetaket då som tänkt?
Ja, det verkar det faktiskt göra, om man ska tro de olika finansiella undersökningar som görs på ämnet åtminstone. Väldigt få svenska hushåll tar nämligen lån på mer än 85 % av marknadsvärdet idag, vilket var tanken. Ökningstakten på skulder som finns har också minskat. Det verkar med anledning av detta inte som att bolånetaket kommer att slopas inom den närmsta framtiden åtminstone. Har du planer på att köpa ett boende bör du därför försöka anpassa dessa planer till reglerna om bolånetaket och vad de innebär för dig i praktiken.