Försvarsadvokat

Fast en del tror det, är det inte så lätt att försvara […]