Effektiv ränta

effektiv ränta

När du står i begrepp att låna pengar kan det ibland vara svårt att få grepp om alla de siffror som presenteras. Ofta presenteras flera olika räntesatser och siffror. En av dessa brukar vara den effektiva räntan. För den som inte satt sig in i olika typer av räntor och räntesatser kan det vara väldigt oklart vad exakt som skiljer de olika räntorna åt. Vad vi ska ägna den här artikeln åt är att försöka reda ut begreppet och förklara vad den effektiva räntan egentligen är, och varför den är så viktig att ha koll på.

Den viktigaste räntan av alla

Att säga att den effektiva räntan är den viktigaste av alla är ingen överdrift. Det är ren och skär sanning. Vad anledningen till detta är? Att det är den siffra som tydligast redovisar den totala kostnaden för lånet du står i begrepp att ta. Man kan kort och gott beskriva den effektiva räntan som en förteckning över lånets totala kostnad per år. Man räknar alltså inte enbart in den rena räntan i denna siffra, utan man tar även hänsyn till andra kostnader som är kopplade till lånet. Det kan till exempel handla om uppläggningsavgift, uttagskostnad, faktureringsavgift och andra kostnader som kan tillkomma. På ett klassiskt banklån tillkommer det inte alltid så många eller stora kostnader utöver räntan, men på de så kallade snabblånen och kontokrediterna brukar det ofta finnas gott om andra kostnader. Genom att titta på den effektiva räntan kan du snabbt och enkelt se hur dyrt ett visst lån kommer att bli. Det ger dig också en tydlig indikation på huruvida det är ett förmånligt lån eller inte.

Den viktigaste räntan av alla

Alla räntor är bra att titta på

När du planerar att ta ett lån bör du noga jämföra både villkor och räntor. Naturligtvis bör du granska alla räntor. Alla siffror som presenteras är både viktiga och relevanta och bör därför jämföras och tittas på noggrant. Den enskilt viktigaste siffran att titta på är dock ändå den effektiva räntan, eftersom det är den enda som tar hänsyn till alla kostnader. Om flera lån verkar ungefär likvärdiga när du tittar på de andra siffrorna, bör du dock därför låta den effektiva räntan fälla det slutgiltiga avgörandet. På så sätt kan du hitta det lån som blir mest gynnsamt för dig.

Varför presenteras den effektiva räntan?

Varför presenterar man då den effektiva räntan? Borde det inte vara mer gynnsamt för bankerna att utelämna denna siffra och enbart presentera den rena räntesatsen utan övriga kostnader? Jo, det är helt sant. Det vore mer gynnsamt för bankerna att göra på det sättet, men det är inte tillåtet. Enligt lag måste alla långivare presentera en tydlig kostnadsbild för sina låntagare, för att dessa ska vara medvetna om vad ett lån kommer att kosta dem. Det gör också att alla låntagare kan ta ett mer övervägt beslut innan de lånar. Det gör nämligen att det blir lättare att på ett rättvist sätt kunna bedöma alla lån som finns på marknaden.

Höga uppläggningskostnader och aviavgifter påverkar den effektiva räntan.

Höga uppläggningskostnader och aviavgifter påverkar

Risken om inte den effektiva räntan presenteras är att man som låntagare bara stirrar blint på räntesatsen på lånet och väljer det lån eller den kredit som har den lägsta räntan. Det kan naturligtvis verka som ett smart tillvägagångssätt men eftersom det finns så många andra kostnader som kan tillkomma är det i slutändan sällan det mest gynnsamma. Även om du väljer ett lån med relativt låg ränta, kan det visa sig bli ett dyrare lån än något annat, om det tillkommer höga uppläggningskostnader, aviavgifter varje månad, och kanske även uttagskostnader på varje uttag. Att långivarna är skyldiga att presentera effektiv ränta gör därför att lånemarknaden blir mer tydlig och rättvis. Naturligtvis krävs det dock att kunderna förstår begreppet effektiv ränta, för att de ska inse hur viktiga dessa siffror faktiskt är.

Är den effektiva räntan alltid relevant?

En mycket intressant fråga är huruvida den effektiva räntan alltid är relevant eller inte. Detta är något som de allra flesta undrar över, och det är faktiskt en viktigare fråga än många kanske anar. Den effektiva räntan är alltid intressant att titta på, eftersom den säger en hel del om ett lån eller en kredit. Däremot är det inte alltid som den effektiva räntan är ett bra sätt att titta på helhetsbilden.

Ger en lite sned bild vid snabblån

Du har säkert hört talas om snabblån och du har kanske också hört att dessa ofta kommer med en riktigt hög ränta och att de snabbt kan bli riktigt dyra. Visst är det så att räntan är betydligt högre än för vanliga banklån. Det stämmer också att de här lånen snabbt kan bli dyra och kostsamma, i synnerhet om de inte betalas tillbaka enligt överenskommelse. Däremot är inte den effektiva räntan så givande att titta på när det gäller den här typen av lån. Anledningen till detta? Att lånen ofta ska betalas tillbaka i sin helhet inom en månad eller två. Eftersom den effektiva räntan tittar på en tidsperiod av ett år, blir siffrorna ganska missvisande när det gäller smslån och andra snabblån. Även om den effektiva räntan är hög på dessa lån, så är den kanske inte alltid lika hög som den effektiva räntan vill göra gällande.

Om du behöver en extra buffert

Kontokrediter

Detta helt enkelt på grund av att du inte kommer ha lånet i ett helt år, snarare i en månad. Däremot blir det skillnad när det kommer till så kallade kontokrediter. Detta är också en typ av snabblån, och ges ofta ut av samma långivare som erbjuder de mindre smslånen. Skillnaden är att en kontokredit ofta kan löpa över längre tid, eftersom det går att göra uttag regelbundet, så länge det finns pengar kvar på krediten. Det gör att du i princip kan ha en kontokredit öppen under hur lång period som helst. Då blir också den effektiva räntan relevant, eftersom du ofta har den här typen av lån i över ett år. Om du granskar den effektiva räntan på en kontokredit kan du ofta se att den räntan blir skyhög. Det talar för att det är bättre att leta efter ett mer förmånligt alternativ om du behöver en extra buffert.