Finns topplån fortfarande?

Så kallade topplån var oerhört vanliga när man tog bolån förr. År 2010 ändrades dock bolånereglerna i Sverige, och då försvann den typ av lån som förr kallades topplån. Med anledning av detta tror många att sk. topplån inte alls finns kvar i Sverige idag, men så är faktiskt inte fallet. Topplån finns nämligen fortfarande, men det man kallar bolån idag skiljer sig från det man kallade bolån förr.Så här funkar ju bolån:

Den största delen av ett bolån är vad man kallar ett bottenlån. Detta brukar man kunna få på ca. 75 % av bostadens värde i de flesta fall. Utöver detta ska man ju ha, för att få lånet, en kontantinsats, som bör vara på minst 15 % av köpesumman. Men 75 % + 15 % är ju inte 100 %, utan endast 90 %. (det kan även hända att man kan ta bottenlån på 80 % i vissa fall, då är ju det belopp som återstår endast 5 %, som då blir topplånebeloppet. Topplånet kan även vara på mindre än 10 % om man t.ex. har en större kontantinsats än 15 % själv, vilket ju också händer)

Vad skiljer då topplånet från bottenlånet numera?

För det första utnyttjar ett topplån inte pantbrev som finns för fastigheten, vilket ett bottenlån gör. Dessutom brukar räntan vara något högre för topplånet än bottenlånet, på grund av den högre kreditrisken (just för att pantbrev inte används). Ett topplån kan även ha en kortare återbetalningstid än vad bottenlånet har, det är t.ex. vanligt att lånegivaren kräver att hela bottenlånet ska vara återbetalt inom 10 år och liknande.

Det är även vanligt att topplån har en rörlig ränta, vilket gör att deras ränta kan ändras radikalt under lånetiden. Med anledning av detta försöker de flesta bli av med sitt topplån, dvs. betala av det, så fort de kan, för att undvika att ha detta riskmoment.

Vad kan man göra om man vill slippa att ta topplån?

Då har man två alternativ:
Antingen väntar man med att ta ett bolån tills man sparat ihop till en större kontantinsats, och därmed kan skippa lånet på de där extra 10 %. Detta är det alternativ som vi främst rekommenderar.

Det andra alternativet du har är att ta ett annat lån, dvs. ett vanligt blancolån, på det belopp som motsvarar vad du annars hade tagit som topplån. Detta är dock endast en möjlighet om detta belopp är relativt litet.