Försvarsadvokat

Försvarsadvokat

Fast en del tror det, är det inte så lätt att försvara sig själv om man skulle bli misstänkt för ett brott och hamna i en rättegång. För att öka sina chansen att det går som man vill, krävs det nämligen att man vet vad som händer under rättegångar, att man har en gedigen juridisk kunskap, och så vidare. Detta har i regel inte ”gemene man” som hamnar i en rättegång, utan istället tar man i regel hjälp av en försvarsadvokat, som är proffs på just domstolsförhandlingar och har alla de juridiska kunskaper som krävs.

I vissa fall, framför allt vid unika förhållanden, samt om påföljden för det brott som man är misstänkt för kan vara mer allvarlig, kan man få en offentlig försvarare tillförordnad av domstolen, men det vanliga för mindre ovanliga brottsmål, samt mindre grova brott, är att man betalar för en försvarsadvokat själv.

Vad gör då en försvarsadvokat?

Försvarsadvokatens uppgift är att hjälpa dig med allt som rör själva brottsmålet. Exakt vad detta är beror förstås på ditt fall, så det kan vara svårt att ge några exakta detaljer kring detta. Advokaten som försvarar dig kommer även att närvara vid din rättegång.Hur vet man om man kan få en offentlig försvarare eller om man behöver betala för försvarsadvokat själv?

Det är domstolen som avgör detta. Kontakta därför åklagaren för ditt fall, som i sin tur kontaktar domstolen för att ta reda på detta. Skulle dock ärendet ha gått så långt att åtal redan väckts, kan du även kontakta domstolen på egen hand, utan att gå via åklagaren.

Vem kan vara försvarsadvokat?

Givetvis måste man ha en utbildad försvarsadvokat, det är a och o i sammanhanget. I övrigt är det dock svårt att ge ett generellt svar på vem som är mest lämplig för dig, då detta även beror på ditt fall, hur komplicerat det är, och så vidare.

Recension:

Försvarsadvokat
Betygsatt av: Bankfakta
Betyg: 4.8/5

Hur hittar man försvarsadvokater?

Förr gjorde man detta via Gula Sidorna, dvs. telefonkatalogen, men det ”nya” sättet numera är att använda sökmotorer på Internet för att hitta en lämplig försvarsadvokat. Många advokater samt advokatbyråer har nämligen sina egna hemsidor, vilket gör att man lätt kan hitta dem med hjälp av sökmotorerna.