Hitta en passande affärsjurist

Affärsjurist

Om du är företagare eller jobbar på ett företag som behöver en affärsjurist av olika anledningar kan det kännas riktigt svårt att hitta den rätta affärsjuristen för uppdraget. De flesta av oss som inte är jurister har ju trots allt en väldigt begränsad kunskap om juridiska saker, vilket gör att alla affärsjurister känns duktiga, medan man samtidigt inte förstår något alls själv. Men självklart är inte så fallet. Istället kan det finnas ganska stora skillnader olika affärsjurister emellan. Just därför har vi satt ihop denna guide till att välja affärsjurist, som vi hoppas kan vara till hjälp för dig i sammanhanget:

Vet vad det är du behöver

Givetvis är alla affärsjurister, precis som vi andra, bra på olika saker. För att du ska få mest för pengarna när du anlitar en affärsjurist är det dock bäst om du anlitar en affärsjurist som har just det du behöver hjälp med som specialitet, vad detta än må vara.Givetvis kan det vara svårt för dig som lekman att veta vad varje affärsjurist är bra på, men enligt vår erfarenhet brukar de flesta av dem vara öppna med detta. Så kan du förklara vad det är du behöver på ett bra sätt, brukar affärsjuristen kunna tala om för dig om detta är möjligt eller inte!

Kolla gärna referenser

Du kanske inte kan prata med referenserna själv (det är inte så vanligt att man gör det i dessa sammanhang), men du kan åtminstone se efter om de andra kunder de har är respektabla och liknar dig, till sin inriktning eller annars.

Googla gärna affärsjuristens (eller byråns) namn

Då kan du ta reda på en hel del mer än vad affärsjuristen själv kanske talar om för dig, samt vad andra har att säga om denne. Google är därför alltid ett värdefullt hjälpmedel att ta till innan man anlitar en affärsjurist!

Hur är prissättningen?

I mångt och mycket är priserna ganska lika mellan olika affärsjurister, men vissa skillnader kan förekomma. T.ex. kan en del affärsjurister tillåta att du betalar för enstaka uppdrag, medan andra kräver att du betalar en löpande kostnad för deras tjänster och så vidare. Även att ta en titt på betalningsvillkoren innan du gör ditt val rekommenderas därför, så att du i slutändan väljer en affärsjurist som har betalningsvillkor som passar dig.

Vad gör en affärsjurist?

Vad gör en affärsjurist?

Att veta vilket yrke man vill satsa på är inte alltid helt enkelt. Framför allt på grund av att det är svårt att veta exakt vad alla gör i sina yrkesroller. Ett av de yrken som kan vara mycket intressant men som kanske inte är så välkänt är affärsjuristyrket. Det finns många som inte vet exakt vad en affärsjurist gör. Här ska vi därför gå igenom vilka uppgifter som ingår i denna yrkesroll, vilken utbildning som krävs och hur efterfrågan ser ut på arbetsmarknaden.

Detta gör affärsjuristen

En affärsjurist arbetar brett inom affärsjuridikens intressanta område. Man kan bland annat representera ett företag i rättsliga ärenden men det kan också handla om att fungera som juridisk rådgivare åt företag. Det kan bland annat röra sig om diverse kontraktsfrågor. Vidare kan det handla om patenträttsliga frågor, fastighetsaffärer och annat som kräver juridisk kunskap. Det kan också handla om att hjälpa ett företag i en rättslig tvist mot ett annat företag, vilket är relativt vanligt. Uppgifterna kan med andra ord variera rejält från en dag till en annan, och naturligtvis finns det även gott om andra uppgifter än de som nämnts här, som kan ingå i en affärsjurists vardag.

Ibland anställd av ett företag

Vissa företag, då främst större bolag, väljer att anställa en egen affärsjurist på företaget. Denne får då ta hand om alla de affärsjuridiska frågor som dyker upp. För stora bolag kan detta vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att anlita konsulter vid behov. Det brukar vara vanligt med ärenden där juridisk kunskap kommer till nytta. Mindre bolag, och även en del större företag, väljer i stället att ta in hjälp från en affärsjuridisk byrå när behov dyker upp. Det går naturligtvis också bra, men det kan snabbt visa sig bli dyrare än vad det hade varit att ha en anställd affärsjurist på företaget.

Vad som är mest fördelaktigt ekonomiskt beror förstås på hur ofta det finns behov av den här typen av kunskap och hjälp. Vad som dock också är viktigt att tänka på när man som företagsledare ska fatta det beslutet, är att det inte bara är den ekonomiska biten man märker skillnad på. En person som är direkt anställd av företaget och enbart arbetar med företagets juridiska frågor får naturligtvis en helt annan kunskap och insikt än en person som enbart kommer in som konsult vid enstaka tillfällen.

Så blir man affärsjurist

Hur går man då till väga om man vill utbilda sig till affärsjurist? Det vanligaste är att man går och läser till en juristexamen på högskolan men det går även att ta en masterexamen från ett affärsjuridiskt program. Utbildningen tar i genomsnitt fem år. Det är naturligtvis viktigt att ha goda kunskaper i företagsekonomi och nationalekonomi för den som vill arbeta med affärsjuridik, och därför är det klokt att se till att välja sådana kurser för den som väljer den vanliga juristexamen i stället för det affärsjuridiska programmet. Vissa väljer efter juristexamen även att läsa vidare till advokater innan de slutligen börjar arbeta som affärsjurister, men det är inget krav.