I behov av juridisk hjälp? Här kan du få det!

Juridisk hjälp

Om du behöver juridisk hjälp finns det faktiskt ett flertal parter som du kan vända dig till för att få detta. Det är därför inte nödvändigt att omgående anlita en jurist eller advokat om man behöver råd kring någon juridisk fråga som en del tror. Väldigt många har dock inte så bra koll på vad man kan få juridisk hjälp, så här kommer en kort översikt:

Gratis juridiska rådgivningstjänster

Hur konstigt det än kan låta så finns det nämligen flera sådana i Sverige idag. Det kan vara jurister eller t.o.m. advokatbyråer som startat upp dessa, för att locka till sig nya kunder. Tanken att att kunderna ska lockas till dem med den kostnadsfria rådgivningen, och skulle de sedan behöva en juridisk tjänst, väljer de ofta den som gav dem råden.Att anlita de jurister eller företag eller organisationer som erbjuder gratis juridisk hjälp av dock inget måste. Du kan även bara ta del av alla gratis råd du får, om du föredrar det, eller om du anser att det inte finns behov av något mer.
Du hittar enkelt gratis juridiska rådgivningstjänster med hjälp av sökmotorer som Google, eftersom de som erbjuder dessa tjänster i regel har en hemsida där de beskriver gratis tjänsterna. Så börja med att titta på detta!

Kommunen

Kommunen där du bor kan också hjälpa till med vissa mer vardagsnära juridiska frågor, som t.ex. rastning av hundar, bygglov och liknande. Kan ditt ärende räknas in under kommunens ansvarsområden kan det därför även vara lönt att kontakta dem.

Ditt försäkringsbolag

Detta låter kanske helkonstigt för många, men faktum är att de flesta har rätt till juridisk hjälp via sk. rättsskydd via sitt försäkringsbolag om de har en hemförsäkring, villaförsäkring eller fritidshemsförsäkring. Så kolla i ditt försäkringsbevis om detta kan vara något du omfattas av, eller kontakta ditt försäkringsbolag för att fråga dem om detta!

Allmänna reklamationsnämnden

ARN, som denna nämnd också kallas, kan hjälpa till i fall där man köpt varor eller tjänster som man inte blev nöjd med. Konsumentfrågor, helt enkelt! Den enda inskränkningen som finns är att tvisten måste råda mellan rid som privaperson och ett företag. ARN handhar därför inte tvister mellan privatpersoner.

Vad innebär juridisk hjälp

Vad innebär juridisk hjälp?

Du kanske har läst om juridisk hjälp någon gång, utan att riktigt veta vad detta egentligen innebär. Även om det är långt ifrån alla som behöver den här typen av hjälp, så kan det ändå vara bra att känna till vad det är för något och hur det fungerar. Man vet aldrig när sådan hjälp kan behövas.

Svar på juridiska frågor

Juridisk hjälp kan innebära såväl att få svar på juridiska frågor som att få juridisk rådgivning. Viss grundläggande sådan hjälp kan vara gratis men för det allra mesta är detta något som man behöver betala för. Detta beror dock på vilken typ av juridisk hjälp det är som behövs. Det kan vara bra att känna till att vissa fackförbund till exempel erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp till sina medlemmar i de fall där det handlar om arbetsrättsliga frågor. På liknande sätt kan den som är medlem i Hyresgästföreningen få juridisk hjälp om det uppstår juridiska frågor gällande bostaden eller fastighetsbolaget som medlemmen hyr av.

I vissa försäkringar ingår det också kostnadsfri juridisk hjälp inom det område som försäkringen avser. En fordonsförsäkring kan till exempel innehålla juridiskt bistånd om du på grund av din roll som ägare till ett fordon hamnar i en rättslig tvist. Det kan handla om ett köp av fordonet, eller om en trafikolycka där du är inblandad med det försäkrade fordonet. Andra typer av försäkringar kan innehålla liknande rättshjälp. Det är med andra ord alltid bra att undersöka vilka möjligheter du har att få den rättsliga hjälpen betald, innan du anlitar en jurist och betalar för hjälpen ur egen ficka.

Olika sätt att få juridisk hjälp

Det finns olika sätt att få juridisk hjälp. Du kan naturligtvis vända dig till en juridisk byrå och förklara vad du har för ärende och beskriva vad du vill ha hjälp med. De kan då berätta om de arbetar med just den typen av frågor och om de i så fall kan hjälpa dig, samt vad det kommer att kosta. Det finns också gott om nätbaserade tjänster där du på webben kan vända dig till en jurist för att få hjälp. Ofta kan den första halvtimmen eller timmen vara kostnadsfri, för ett första konsultationssamtal, medan du därefter får betala om du vill ha mer hjälp.

Exempel på frågor

Exakt vad det kan vara aktuellt att få juridisk hjälp med kan naturligtvis variera. Många vill till exempel ha hjälp att få reda på hur olika typer av dokument och avtal bör skrivas och vad de har för giltighet. Det kan till exempel handla om äktenskapsförord, samboavtal, testamenten eller anställningsavtal, men naturligtvis också mycket annat. Det är vanligt att privatpersoner hör av sig till juridiska byråer eller webbsidor som erbjuder juridisk rådgivning, för att få hjälp med juridiska frågor som rör bostad, arbete eller familj. Det kan till exempel handla om en kommande bodelning, ett arv, en dom i ett tvistemål eller något annat. Även om det absolut inte är alla som stöter på detta behov under en livstid, så är det långt ifrån ovanligt att man någon gång behöver juridisk hjälp av något slag.