Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

Så kallade inkomstförsäkringar har ökat oerhört mycket i popularitet under de senare åren, men många svenskar tycker att det är svårt att veta om man egentligen bör teckna en inkomstförsäkring eller inte. Eftersom detta är ett individuellt val, som var och en måste göra på egen hand, kommer här en kort guide till vad inkomstförsäkringar egentligen är, så att du förhoppningsvis lättare kan avgöra om en inkomstförsäkring passar dig eller inte.


Vad är tanken bakom en inkomstförsäkring?

Grundtanken med denna försäkringstyp är att man skyddar sig ekonomiskt utifall att man skulle förlora jobbet. Då får man ju visserligen en viss ersättning från A-kassan och arbetslöshetsförsäkringen, men denna ersättning motsvarar endast 80 % av den tidigare lönen man hade, och det finns ett maxtak för hur mycket man kan få. Detta innebär att höginkomsttagare inte i själva verket får 80 % av den faktiska lönen man hade, utan mindre än så. Hur mycket mindre beror dock på hur mycket man tjänade.

En inkomstförsäkring ger dig mellanskillnaden mellan dessa 80 % och det du får av a-kassan. Detta gör det lättare att bibehålla den tidigare levnadsstandarden under arbetslösheten, vilket många förstås uppskattar.

Tanken bakom en inkomstförsäkring

Hur skaffar man en inkomstförsäkring?

Detta kan man göra på två olika sätt: Antingen via sitt fackförbund, eftersom många fackförbund idag erbjuder sina medlemmar denna förmån, ofta ingår till och med premien för inkomstförsäkringen i den medlemsavgift man betalar till facket, så man behöver inte ens göra något särskilt för att få den. Det andra sättet att teckna en inkomstförsäkring på är att göra detta direkt via ett försäkringsbolag. Detta väljer de som av olika anledningar inte är med i facket i regel att göra.

Vem bör teckna en inkomstförsäkring?

Som du förmodligen förstått av informationen ovan hänger huruvida man är i behov av en inkomstförsäkring eller inte ihop med hur mycket man tjänar. Det man max. kan få av a-kassan i ersättning är 11 000 kronor ungefär, vilket motsvarar 80 % av en lön på 18 700 kronor. Den som tjänar mer än så kommer därför inte att få ut hela 80 % av den tidigare lönen vid arbetslöshet. Har du en högre lön än så, bör du därför överväga en inkomstförsäkring. Ju mer du tjänar över denna summa, desto viktigare är det förmodligen för dig med en inkomstförsäkring.

Kan då vem som helst teckna en inkomstförsäkring?

Man måste uppfylla vissa krav för att få göra detta, precis som när det gäller de flesta andra försäkringar. De exakta kraven kan variera lite beroende på försäkringsgivaren, men de brukar vara något i stil med:

  • Att man är tillsvidareanställd
  • Att man omfattas av LAS, dvs. lagen om anställningsskydd
  • Att man är bosatt och arbetar i Sverige
  • Att man är medlem i a-kassan
  • Att man inte redan känner till att det finns en risk för varsel, uppsägning eller liknande

Dessutom brukar olika ålderskrav finnas med i villkoren. Dessa varierar dock ganska mycket beroende på försäkringsgivaren, så detta är något vi rekommenderar att du kollar upp för varje försäkringsgivare.

Inkomstförsäkring – vad det är och hur det fungerar

Har du en giltig inkomstförsäkring idag? Om inte så är det definitivt något du borde överväga att skaffa. Även om du kanske inte tror att det är sannolikt att du ska bli av med arbetet så är det ändå alltid bra att ha en extra trygghet om det trots allt skulle bli så att du skulle bli uppsagd från ditt jobb. Väldigt många förlitar sig på pengarna som kommer från a-kassan, men få har koll på hur lite pengar det faktiskt rör sig om.

Därför bör du ha en inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är något du antingen tecknar helt separat eller via ditt fackförbund. Innan vi ger oss in på att beskriva vad det är för något, bör det nämnas att det inte lönar sig att teckna två försäkringar av den här typen. Du kommer nämligen inte få dubbla ersättningar om du skulle bli arbetslös. Om du tecknar en genom ditt fackförbund behöver du därför inte teckna en separat.

Anledningen till att du bör ha en försäkring av den här typen, är att det ger dig mer pengar om du skulle råka bli arbetslös. Det är viktigt att känna till att a-kassan har ett tak för hur mycket de ersätter. Det går att få ut som mest 80 % av den ursprungliga inkomsten som arbetslös. A-kassorna har dock ett maximalt tak på löner på 33 000 kronor. Den som tjänar mer kan alltså inte få mer än 80 % av 33 000 kronor och full ersättning ges bara i 100 dagar. Det innebär att inkomstbortfallet kan bli riktigt stort för den som tjänar mycket. Då kommer en inkomstförsäkring väl till pass. Den fungerar som en komplettering till den a-kassa du är med i, och den kan fylla ut och ge full ersättning i fler dagar. Inkomstförsäkringen ser med andra ord till att du kan få 80 % även om du tjänar mycket, och den ser dessutom till att du får en rimlig ersättning under fler dagar. På det sättet slipper du känna den enorma stressen att behöva ordna ett nytt jobb inom drygt tre månader. Visst vill de flesta ha ett nytt jobb så snabbt som möjligt, men stressen över att få slut på pengar gör inte det hela enklare.

Vem kan teckna en inkomstförsäkring

Vad krävs då för att du ska kunna teckna en inkomstförsäkring? Är det något vem som helst kan göra? Först och främst krävs det att du är medlem i en a-kassa. Om du inte redan är det, måste du med andra ord se till att bli det först. Du kan inte välja att teckna en inkomstförsäkring för att den ska ge dig ersättning i stället för a-kassan. Den fungerar enbart som ett komplement, och ett bra sådant, till a-kassornas ersättning. Ett annat krav är att du ska vara tillsvidareanställd. Du behöver dock inte jobba heltid, men du ska ha en tillsvidareanställning. Hur många timmar per vecka du måste arbeta kan variera något mellan olika försäkringar. Läs därför igenom villkoren noga innan du skickar in din anmälan, om du jobbar deltid.

Kontrollera krav på ålder

Något som du också behöver undersöka är vilka ålderskrav som gäller för den inkomstförsäkring du funderar på att teckna. Det finns nämligen olika krav hos olika försäkringsbolag. Även detta är därför något du behöver läsa om i villkoren innan du gör ditt slutliga val.
Förutom de krav som redan har nämnts krävs det också att du är folkbokförd i Sverige och att du bor här i landet. Naturligtvis får du heller inte ha kunskap om att du snart kommer att sägas upp från ditt arbete. Utöver dessa krav kan det finnas ytterligare något krav hos några av inkomstförsäkringarna, något du alltid ska kunna läsa om i villkoren. De som har nämnts här är dock de vanligaste, och ofta tillkommer det inga fler.

Kontrollera krav på ålder

Bra att känna till

Det finns en del saker som är bra att känna till om inkomstförsäkringar, och som är viktiga att kontrollera och läsa mer om innan du väljer vilken försäkring du ska teckna. Du bör till exempel ta reda på hur lång karenstiden är. En karenstid finns nämligen alltid. Det handlar då om hur många dagar som ersättning måste betalas ut från a-kassan innan inkomstförsäkringen träder in och börjar betalas ut. Det är relativt vanligt att det handlar om 20 dagar, men detta kan variera något mellan olika försäkringar. Därför är det bäst att kontrollera vad som gäller. Något annat som bör undersökas är vilket maxbelopp som gäller. Alla försäkringar har nämligen ett maxbelopp. Naturligtvis överträffar det a-kassans maxbelopp rejält, men det skulle inte vara görbart för företagen att inte ha någon gräns. Hos vissa bolag ligger gränsen på 50 000 kronor i månaden. Andra har en högre gräns på 60 000 kronor, eller i vissa fall kanske till och med mer. Detta är naturligtvis viktigast att undersöka för den som har en hög månadslön, men det kan vara bra att känna till för alla.

Kolla på antal ersättningsdagar

Något som du också bör kika på är villkoren för antal ersättningsdagar. Detta har stor betydelse, eftersom det styr hur många dagar du kan få ut ersättning från inkomstförsäkringen. Vissa har så kort tid som 100 dagar. Det kan låta mycket, men 100 dagar är bara lite mer än tre månader, vilket är en ganska kort tidsfrist för den som är i full färd med att söka nya jobb. Andra inkomstförsäkringar betalar ut ersättning under en betydligt längre tidsperiod. Vissa har 300 dagar som högsta antal ersättningsdagar. Det ger betydligt mer tid för sökande efter nytt arbete, och en rejäl trygghet under tiden. Som arbetssökande blir det betydligt lättare att fokusera på att gå på intervjuer och leta efter intressanta arbetsplatser om du slipper oroa dig över räkningar som förfaller och lån som ska betalas. Se därför till att välja en inkomstförsäkring som ger så gynnsamma villkor som möjligt, och se framför allt till att teckna en försäkring av den här typen redan idag. Alla kan ha nytta av att ha en inkomstförsäkring, inte minst för att det ger en trygghetskänsla i vardagen.