Investerarskyddet

Det så kallade investerarskyddet är något som många förknippar och/eller blandar ihop med den statliga insättningsgarantin. Men är insättningsgarantin och investerarskyddet verkligen samma sak? Svaret är att det är det inte, även om det finns vissa likheter mellan investerarskyddet och insättningsgarantin.


Precis som insättningsgarantin så träder nämligen investerarskyddet in när ett finansiellt institut gått i konkurs, och detta leder till att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Då kan du nämligen få ersättning för de tillgångar du förlorat, upp till 250 000 kronor per institut.

Insättningsgarantin ersätter ju rena pengar som satts in på en bank, men investerarskyddet omfattar endast investeringar, som t.ex. värdepapper, derivatinstrument och så vidare.
Investerarskyddet gäller för så väl privatpersoner (även omyndiga sådana), företag, juridiska personer och så vidare, och har funnits i Sverige sedan 1999. Motsvarande skydd finns även i många andra länder, t.ex. i alla andra EU-länder.

Investerarskyddet

Viktigt att känna till

Den ersättning man får baseras på värdepapprens marknadsvärde när institutet det gäller gick i konkus. Värdeförändringar åt vare sig det ena eller andra hållet omfattas därför inte.
Det är Riksgälden som ansvarar för investerarskyddet, och det är av dem man måste ansöka om ersättning om detta blir aktuellt. Alla institut som omfattas av investerarskyddet betalar även en avgift till Riksgälden med anledning av detta. Det är dock upp till bankerna och de finansiella instituten själva om man vill omfattas av investerarskyddet, vilket gjort att alla institut inte omfattas. Vill man vara helt säker på att man skyddas av detta skydd, är detta därför något man måste kolla upp för varje institut man är intresserad av.