Ord som börjar på Å

Åsna - ord på å.

Här i Sverige har vi tre särskilda bokstäver som inte är representerade i exempelvis det engelska alfabetet. Det är bokstäverna Å, Ä och Ö. Idag ska vi titta på bokstaven Å, en bokstav som kan tyckas ligga lågt i alfabetet men som ändå håller en viktig plats i vårt svenska språk. Den har en speciell ton som vi inte hittar på andra ställen i vårt språk. Så låt oss utforska några ord, som börjar på ’Å’, för att utöka förståelsen och mångfalden i vårt svenska ordförråd.

Lista över 12 svenska ord som börjar på ’Å’

Nedan finns en lista på 12 svenska ord som börjar på bokstaven ’Å’:

 1. Åker
 2. Ånga
 3. Åtgärd
 4. Åsna
 5. Åskådare
 6. Årlig
 7. Ålderdom
 8. Åsikt
 9. Återvunnet
 10. Årskurs
 11. Ångest
 12. Årsdag

Dessa ord visar hur bokstaven ’Å’ används på olika sätt inom det svenska språket, ofta för att bilda ord med ett nödvändigt och djupt innebörd. Dessutom ger ’Å’ ofta ord en viss ton eller känsla som är unik för det svenska språket.

Så nästa gång du stöter på bokstaven ’Å’, titta närmare. Se hur du kan integrera dessa ord i ditt dagliga språk och hur du kan använda dem för att skapa mer specifika och djupt rotade meningar och meddelanden. Våga dig på ett äventyr med ’Å’, hitta dess unika ton och använd den för att skapa en harmonisk balans i ditt språk.

Ord som börjar på:

Här hittar du listor med ord som börjar på varje bokstav i det svenska alfabetet:

ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ