Ord som börjar på G

Godis - ord som börjar på G.

Språket som vi kommunicerar på varje dag har ett enormt lager av ord, och alla är viktiga på sina egna unika sätt. Bland dessa ord spelar de som börjar på ”G” en signifikant roll i det svenska språket. Här följer en lista på 50 svenska ord som börjar på bokstaven ”G”, samt 10 substantiv som också börjar på ”G”.

50 svenska ord och 10 substantiv som börjar på G

1-10

 1. Grön
 2. Gråta
 3. Gräva
 4. Gåva
 5. Granskning
 6. Gesäll
 7. Godkänna
 8. Grafik
 9. Gondol
 10. Godis

11-20

 1. Gård
 2. Glädje
 3. Grupp
 4. Geografi
 5. Gåta
 6. Grabba
 7. Gradvis
 8. Glömma
 9. Gångart
 10. Gnista

21-30

 1. Garanti
 2. Generell
 3. Galenskap
 4. Genombrott
 5. Gastronomi
 6. Gråzon
 7. Godtycklig
 8. Glansa
 9. Gadd
 10. Granat

31-40

 1. Grundläggande
 2. Gran
 3. Grannskap
 4. Get
 5. Gradualism
 6. Gips
 7. Gravera
 8. Gravitation
 9. Grym
 10. Gjuta

41-50

 1. Gerillakrig
 2. Gentleman
 3. Generera
 4. Gapa
 5. Grotta
 6. Grov
 7. Garage
 8. Gren
 9. Garda
 10. Grilla

Substantiv som börjar på G

 1. Geting
 2. Granatäpple
 3. Giltighet
 4. Glamma
 5. Gynekolog
 6. Gräsmatta
 7. Giraff
 8. Generösitet
 9. Grottmålning
 10. Geoteknik

I det svenska språket erbjuder bokstaven ”G” en fascinerande variation och bredd. Från ”Grön” till ”Grilla”, och från ”Geting” till ”Geoteknik”, dessa ord och många fler som börjar på ”G” har en avgörande roll i vårt språk. Att upptäcka dessa ord och förstå deren innebörd kan vara ett spännande sätt att expandera sitt eget vokabulär och förståelse för språket.

Ord som börjar på:

Här hittar du listor med ord som börjar på varje bokstav i det svenska alfabetet:

ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ