Ord som börjar på Z

zebrafik - ord på z

Den svenska bokstaven ’Z’ är förmodligen en av de mest fascinerande tecknen i alfabetet. Inte för att den används mycket, snarare tvärtom. Den är knappt synlig i dagligt tal eller skrift, vilket gör den till en av de mest mystiska och intressanta bokstäverna. Så, varför inte utforska de svenska orden som börjar på ’Z’ och se hur vi kan stärka vårt ordförråd på oväntade sätt?

Lista över 12 svenska ord som börjar på ’Z’

Här är en lista över 12 svenska ord som börjar på bokstaven ’Z’:

 1. Zon
 2. Zoo
 3. Zink
 4. Zigenare
 5. Zebra
 6. Zenit
 7. Zulu
 8. Zyklon
 9. Zoloft
 10. Zloty
 11. Zebrafisk
 12. Zephyr

zebror på zoo
2 Zebror på zoo.

Trots det faktum att bokstaven ’Z’ är väldigt ovanlig i det svenska språket, föreslår denna lista att det finns ett antal ord tillgängliga för dem som vill våga sig utanför de mer traditionella gränserna. Ofta finns dessa ord i vetenskapliga och tekniska sammanhang, vilket gör att de kan ge en mycket specifik och exakt betydelse när de behövs.

Nästa gång du tar itu med att hitta svenska ord som börjar med ’Z’, kan den här listan vara till din tjänst. Även om det kanske är en utmaning att hitta och använda ord som börjar på ’Z’, kan processen verkligen berika ditt språk och göra din kommunikation mer intressant. Så ta ett steg in i ’Z’ zonen och se vad du kan upptäcka!

Ord som börjar på:

Här hittar du listor med ord som börjar på varje bokstav i det svenska alfabetet:

ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÅÄÖ