Banklån

Låna utan kreditkontroll

Idag är de flesta medvetna om att det inte är så bra att ha allt för många kreditkontroller i sitt namn. Detta kan ju försämra din kreditvärdighet, och därför göra att det blir svårare för dig att få andra lån och krediter i framtiden, och det kan även göra det svårare att ingå vissa andra avtal. Många försöker därför komma på sätt att låna utan kreditkontroll, så att man inte med de lån man tar idag försämrar sina möjligheter till kommande lån i onödan. Men är det ens möjligt att låna utan kreditkontroll idag?

Svaret är att det är det inte. Alla kreditgivare och lånegivare måste nämligen göra någon form av kreditkontroll innan de kan bevilja ett lån eller ens en mindre kredit. Dels finns det lagar kring detta, och dels är detta i lånegivarens eget intresse, då de förstås vill kunna känna sig säkra på att den som tar lån av dem verkligen kan betala tillbaka detta. Det handlar helt enkelt om så kallad ansvarsfull kreditgivning också, man vill inte försätta låntagare i en ekonomisk situation som de inte kan klara av heller. Det gynnar därför även låntagarna att man arbetar på detta sätt i det långa loppet.


Finns det då verkligen inget sätt att ta ett lån utan att få massvis med kreditförfrågningar på sig?
Det gör det faktiskt, i varje fall om man med ”kreditförfrågningar” menar de kreditförfrågningar som hamnar hos UC, Upplysningscentralen, som de allra flesta lånegivare, inklusive storbankerna, använder sig av för att ta reda på om man är kreditvärdig eller inte.

Låna utan kreditkontroll

Fast UC är det allra största kreditupplysningsbolaget har de nämligen en del konkurrenter, och ansöker man om lån via en av dessa, som alltså inte anlitas av lika många kreditgivare, slipper man ”bli bränd” gällande framtida lån hos merparten av kreditgivarna, och t.ex. storbankerna, bolånegivare och så vidare, eftersom dessa för det mesta enbart anlitar UC när de behöver någon form av kreditupplysning.

Söker du avsiktligt upp lånegivare som inte använder sig av UC:s kreditförfrågningar, kan du alltså komma undan med att låna utan kreditkontroll hos just UC, om detta räcker för dig. Det är dock mycket viktigt att förstå att detta inte betyder att ingen kreditkontroll alls görs, utan bara att detta görs via ett annan kreditupplysningsbolag. Har du något att dölja (många oroar sig t.ex. över betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, låga inkomster och så vidare), kommer detta därför att synas hos dem också, och du kan få avslag på din låneansökan på grund av detta, beroende på hur lånegivarens krav på låntagarna ser ut.