Livförsäkring för alla: En trygghet utan hinder

Alla människor förtjänar trygghet, oavsett deras hälsotillstånd. Men vad gör man när hälsodeklarationer och medicinska bedömningar står i vägen för en nödvändig livsförsäkring? Är du en av dem som oroar dig för att din hälsostatus kan hindra dig från att få den ekonomiska trygghet du och dina nära behöver? Låt oss presentera en revolutionerande lösning: livförsäkring utan hälsofrågor.

Ett grundskydd för hela familjen

Hälsan varierar, men behovet av säkerhet är konstant

Alla har vi våra unika hälsoutmaningar, och exakt därför är det orättvist att låta en individ stå utan livsskydd. JustInCase tar vara på denna insikt och erbjuder därför ett grundskydd för alla, oavsett sjukdomshistorik. Traditionella livförsäkringar kräver ofta långa hälsodeklarationer vilket kan vara ett stort hinder och vållar stress för många. Grundskyddet ändrar detta spelplanen genom att inte inkludera några hälsokrav alls.

Vad är egentligen Grundskyddet?

En enkel lösning för en komplex värld

Grundskyddet från JustInCase är en enkel, rättvis och transparent livförsäkring. Att finnas där för sina närmaste är kanske det viktigaste av allt, och med en täckning på 500 000 kronor vid dödsfall säkerställs en ekonomisk grundtrygghet för de som blir kvar. Det mest anmärkningsvärda är att denna försäkring inte kräver några hälsointyg eller svar på medicinska frågor. Är du boende i Norden de senaste två åren och fullt arbetsför kan du teckna Grundskyddet, oavsett tidigare eller nuvarande hälsoproblem.

Din möjlighet till trygghet

Ingen ska behöva kompromissa med trygghet

Har du alltid känt att ditt hälso-tillstånd har stått i vägen när du ansökt om livförsäkring? Grundskyddet krossar dessa barriärer. JustInCase har förstått att säkerhet och trygghet är en nödvändighet, inte en lyx. Denna försäkring är utvecklad för att vara inkluderande och tillgänglig för de flesta, vilket innebär att även de med omfattande hälsoproblem kan få tillgång till en grundläggande livförsäkring, utan bekymmer.

Fördelarna med grundskyddet

Mindre krångel, mer sinnesro

Grundskyddet erbjuder fördelar som går utöver de flesta traditionella livförsäkringsalternativen.

  1. Enkel och snabb ansökan: Ingen tid spilld på komplexa och stressande hälsodeklarationer.
  2. Transparens: Du vet exakt vad du får, med fastställda villkor och summor, utan dolda klausuler.
  3. Inkluderande för alla: Människor med tidigare eller aktuella hälsoproblem behöver inte oroa sig för att nekas försäkring.

Trygghet för dem vi älskar

Trygghet för dem vi älskar

Du gör detta för din familj

Att teckna en livförsäkring handlar inte bara om en själv; det handlar om dem vi älskar. Grundskyddet ger den sinnesro vi behöver för att veta att våra familjer är ekonomiskt säkrade, även när vi inte längre kan finnas där fysiskt. Livet är fullt av osäkerheter, men du kan ta ett steg för att säkerställa att dina närmaste inte möter ekonomiska bekymmer om det värsta skulle inträffa. Grundskyddet är här för att ge dig det lugnet.

En ny standard inom livförsäkring

Marknaden för livförsäkringar är full av komplexitet och krav som kan avskräcka många från att söka den trygghet de behöver. JustInCase har med sitt Grundskydd revolutionerat villkoren och satt en ny standard inom livförsäkring. Att skapa trygghet för dina nära och kära bör inte vara komplicerat. Grundskyddet representerar en framtid där alla individer, oavsett hälsohistoria, kan få tillgång till en rättvis och tillförlitlig livsförsäkring. Ta steget mot en säkrare morgondag, för din skull och för de du älskar.