Mässkjorta Alba

Mässkjorta - Alba

Alba eller mässkjorta är ett plagg som används i kyrkliga sammanhang och har sitt ursprung i antikens tunika. Den är lång och vid, och har långa, trånga ärmar. Dess ursprungliga syfte var att symbolisera renheten och det är strikt sett akolutens plagg. På alban kan man bära stola, manipel, mässhake, tunika och amictus, som är en krage som fälls ner över alban.

Under medeltiden rynkades mässkjortan nedtill genom insatta sidokilar, men under 1600-talet borttogs kilarna och all vidd rynkades vid halslinningen. På den nedre fållen fanns det ofta avlånga tyg- eller broderigarneringar som prydde plagget. Under 1700- och 1800-talet började man använda spetsar som kantning nedtill på ärmar och krage.

Klädesplagget Alba

Alban är alltså ett plagg som har förändrats mycket genom århundradena, men som fortfarande används som ett liturgiskt plagg och representerar renheten.

Mässkrud är ett kollektivt namn för de ceremoniella plagg som används under religiösa tjänster, vanligtvis i traditionella färger. Mässhaken är en benämning på de liturgiska klädesplaggen som har liturgiska färger och som endast används vid nattvardsmässan. Det ska inte förväxlas med det övergripande begreppet mässkrud. För att skydda de textilier som ska användas under en lång tid är det vanligt att de förvaras liggande i särskilda skåp, istället för att hänga, eftersom det kan skada plaggen. Vanligen ligger plaggen i ett skyddande ytterhölje.

Klädesplagg inom kyrkan

Inom kyrkan används ett antal olika klädesplagg för att markera olika roller och högtider. Alla klädesplagg har en symbolisk betydelse och är viktiga för att visa respekt för högtiderna och gudstjänsten. Här går vi igenom några av de vanligaste klädesplaggen inom kyrkan.

Tunika

Tunika är ett långt, vitt klädesplagg som används av präster och pastor under gudstjänst. Det har vanligtvis en lång krage och är ofta fodrad med samma tyg som de övriga klädesplaggen. Tunikan har ofta en liten korsformad brosch på bröstet, som är ett tecken på att man är präst. Tunikan används som symbol för andlighet och helighet.

Chasuble

Chasuble är ett långt, mörkt klädesplagg som används av präster och pastor under gudstjänst. Det har vanligtvis en lång krage och är ofta fodrad med samma tyg som de övriga klädesplaggen. Chasublen har ofta en liten korsformad brosch på bröstet, som är ett tecken på att man är präst. Chasublen används som symbol för att visa att man är en helig person.

Alla dessa olika klädesplagg har en symbolisk betydelse inom kyrkan och är viktiga för att visa respekt för högtiderna och gudstjänsten. För att försäkra att alla som är närvarande uppvisar respekt för de heliga platserna i kyrkan, är det viktigt att följa kyrkans klädkod och bära klädesplaggen som är lämpliga för högtiden eller gudstjänsten.