Mikro lån kronofogden

När det gäller det här med Kronofogden förekommer det en del missförstånd om hur det egentligen fungerar med Kronofogden. En del blir t.ex. väldigt oroliga om det skulle vara så att de inte skött en enda betalning på sitt mikrolån eller på något annat. Detta eftersom de tror att detta automatiskt rapporteras till Kronofogden, och därmed kan ställa till med en rad olika problem för dem. Så är dock inte fallet, och för att lugna dig som känner att du inte ha så där jättebra koll på mikro lån Kronofogden och allt som rör detta, har vi satt ihop denna korta guide till hur detta egentligen fungerar.

Vad händer om man inte betalar tillbaka sitt mikro lån på den utsatta betalningsdagen?

Om det är så att långivaren som gett dig ditt mikro lån inte får in den betalning de förväntar sig av dig på förfallodagen av lånet, dvs. det datum då ni kommit överens om att lånet ska vara betalt, kommer de i regel att skicka ut en påminnelse på skulden till dig. Detta rapporteras då inte vidare någonstans, men det är vanligt att lånegivaren tar ut en extra avgift för att göra detta, då det innebär merjobb och administration mm. för dem att hantera påminnelser. Du bör därför räkna med att varje påminnelse kommer att komma kosta dig extra.

Vad händer efter det?

Skulle det vara så att låntagaren, dvs. t.ex. du, inte betalar tillbaka lånet ens efter att en påminnelse har skickats ut till honom eller henne, kommer i regel lånegivaren att ta hjälp av en utomstående part för att driva in skulden. I regel är det då en inkassobyrå, som har indrivning av olika skulder som specialitet, som man vänder sig till. Denna inkassobyrå kommer då att ta betalt för sin indrivning också, vilket alltså betyder att ytterligare avgifter, så kallade inkassoavgifter och liknande, läggs på i detta skede.

Vad kan hända efter det?

Om det är så att inte heller inkassoföretaget ifråga lyckas driva in den skuld du har, kommer de slutligen att skicka den fodran de har på dig, dvs. den mikro låne skuld du har, till Kronofogden, som alltså är den sista etappen i denna procedur. Det är först när skulden hamnar i denna status som du kommer att få en bestående ”plump i protokollet” i form av en betalningsanmärkning, vilket förstås är det som de flesta oroar sig över i sammanhanget.

Har processen stoppats tidigare, för att du betalat din skuld, kontaktat någon för att komma överens om en återbetalningsplan eller liknande, kan det dock mycket väl vara så att skulden aldrig ens hamnar hos Kronofogden. Detta är ganska vanligt, och som du ser har man ganska mycket tid på sig innan ärendet går så långt. Försök därför betala tillbaka alla skulder du har, vare sig det är mikro lån eller något annat, så tidigt som möjligt, för att förhindra att ärendet går så pass långt. Då slipper du oroa dig över så väl betalningsanmärkningar och annat som relaterar till Kronofogden, vilket förstås är väldigt skönt!