Mikro lån utan inkomst

Om du saknar inkomst, kan det bli mycket svårt för dig att få lån, eftersom just inkomsten man har är en av de viktigaste faktorerna som olika lånegivare tittar på när de ska avgöra vem som kan få ett lån av dem och inte. Till och med mycket små lån, så kallade mikro lån kan därför vara svåra att få för den som saknar inkomst helt. För att kunna avgöra om det är helt kört för dig som anser att du saknar inkomst att få ett mikro lån eller inte bör du dock ställa dig frågan: vad menar du egentligen med att du saknar inkomst? Menar du att du inte har en lön, från ett jobb?

I så fall bör du komma ihåg att detta förstås inte är den enda inkomsttypen som man kan ha. Istället kan även t.ex. studiemedel, pensioner, a-kassa och andra liknande inkomstkällor räknas som en inkomst, precis som en lön. Detta betyder att om du har en sådan inkomst, även om det inte är en lön, kan du förmodligen få ett mikro lån, förutsatt att denna insats inte är extremt låg.Är det så att din inkomst inte är så hög, och det är därför du tror att du skulle kunna räknas som någon som saknar inkomst, bör du vara medveten om att så förmodligen inte är fallet. De flesta lånegivare som lånar ut mikro lån har nämligen inte så höga inkomstkrav, vilket i sin tur betyder att de allra flesta som ansöker om mikro lån av dem kan få detta, oavsett hur hög eller låg inkomst de har. Vill du veta exakt hur hög inkomst man måste ha för att få lån av en viss lånegivare, bör du dock kontakta denna lånegivare direkt för satt fråga om detta, då detta kan variera lite grann.

Mikrolån utan inkomst

Är det dock så att du verkligen saknar inkomst helt och hållet, och att det inte är något mer med det, kan det dock vara så att du kommer att bli stoppad när du söker om mikro lån. Detta gäller även hos de ”snällaste” lånegivarna, och framför allt om det är så att du aldrig någonsin haft en inkomst som syns på din deklaration. I dessa fall bör man vara beredd på att lösa sitt behov av pengar på något annat sätt än just med hjälp av ett mikro lån, för dina chanser att få ett sådant lån är i dessa fall inte så goda, framför allt inte eftersom lånegivarna i samband med att de bedömer din låneansökan i regel tar en titt på fjolårets deklaration för att se hur mycket du tjänade då. Syns det då inget alls, ringer varningsklockorna hos de flesta lånegivare, tyvärr.