Så här fungerar valutahandel

Vad är valutahandel? Här går vi igenom grunderna för att handla med valuta.

Valutahandel eller forex trading, som det också kallas är ett slags nätverk som består av människor som köper och säljer valuta sinsemellan till ett bestämt pris. Med andra ord är det så här det går till när privatpersoner, företag och centralbanker växlar till sig olika sorters valuta. Ett bra exempel är när du reser utomlands, då växlar du förmodligen svenska kronor till det landets valuta. Den största delen av valutahandeln sker av sakliga skäl, och den största delen av valutahandeln görs av valutahandlare (valutatraders) enbart i vinstsyfte. Varje dag växlas det massor med valuta och det kan betyda snabba kursändringar för en viss valuta. Har du tur kan valutahandel sluta med vinst, samtidigt som risken att förlora pengar även finns.

Valutamarknader

Valutahandel förekommer inte på börser, det gäller endast aktier och råvaror, och mellan två parter utan mellanhänder på en OCT-marknad. De är alla globala nätverk, uppdelade på fyra stora handelscentrum som ligger i olika tidszoner, nämligen London, Tokyo, New York och Sydney. Ingen plats är ledande vid valutahandel, du kan alltså köpa valutor vilken tid på dygnet som helst.

Två olika sorters valutamarknader

  • Avistamarknaden, kallas den fysiska utväxlingen av ett valutapar, när den sker samtidigt som affären utförs.
  • Terminsmarknaden (från engelskans future), är det avtal som formuleras när det ska köpa eller säljas en bestämd valuta till ett specificerat pris. Transaktionen ska även genomföras på ett bestämt datum i framtiden.

Att lära sig handla på valutamarknader.

Basvaluta

Den valuta som nämns först i ett valutapar är basvaluta, den andra valutan är motvaluta. En valuta handlas alltid parvis. Valuta säljs även i par, det säljs och köps alltid två olika valutor samtidigt. Det är priset på ett valutapar som fastställer hur stor basvalutan är värd i motvaluta. Alla valutor förtecknas som en kod, bestående av tre bokstäver. De två första bestämmer regionen och den sista siffran är namnet på valutan. Vid exempelvis GBP/USD är köpet brittiska pund och försäljningen amerikanska dollar.

Redovisa i självdeklarationen

Givetvis måste alla som handlar med valuta från ett annat land redovisa det i sin deklaration. Om du växlar, säljer eller på något annat sätt överlåter utländsk valuta ska affären beskattas, och det ska ske under det beskattningsår transaktionen stängts med valutaparet. Alla avgifter som tas ut för att affärerna ska ske enligt Skatteverket räknas in en eventuell kapitalvinstberäkning. Både vinst och förlust ska omräknas till svenska kronor, varje försäljning som ger tillgång ska beskattas var för sig och även här ska det räknas om till svenska kronor. Det spelar heller ingen roll om du var bosatt utomlands när du fick tillskottet, det ska beskattas. Om du förlorat på fordran som var marknadsnoterad, anser Skatteverket att hela beloppet i landets valuta ska vara helt avdragsgillt.

Centralbanker

Tillgången av valuta granskas av de centralbanker som finns, och dessa banker kan tillkännage åtgärder som kan påverka en valutakurs. Ibland kan det hända att om mer kapital skjuts till en ekonomi, kan det innebära att valutans pris sjunker. Vinstinriktade banker och andra investerare är ibland intresserade av att lägga sitt kapital hos erkända ekonomer, där de vet att kapitalet växer.

Några tips för dig som är nybörjare på valutahandel.

Det handlas med mycket pengar varje dag

Varje dag handlas det med otroligt mycket pengar på valutamarknaden. Det är vanligt med transaktioner på ungefär fem biljoner dollar, och det motsvarar ett genomsnitt på 220 miljarder dollar i timmen. De som sysslar med valutahandel är i första hand regeringar, företag, institutioner och valutaspekulanter.

Några tips för dig som är nybörjare

Innan du börjar med valutahandel är det bra att du läser på ordentligt, gärna på nätet om hur det fungerar. Du kan även kontakta någon som varit med länge, gått med vinst och som du litar på. Prova gärna utan riktiga pengar genom att öppna ett demo konto, för att se hur det fungerar. När du känner dig mer säker kan du sätta in riktiga pengar. Lycka till!