Juridik

Så väljer du rätt advokatbyrå när du behöver juridisk hjälp

Att välja advokatbyrå är inte något de flesta gör särskilt ofta, men det finns tillfällen då detta kan vara nödvändigt, antingen för ett enstaka fall, för att det hänt något, eller under en löpande period, för att man t.ex. har ett företag som behöver mycket juridisk hjälp. Då kan det dock vara svårt att veta exakt vad man ska tänka på när man väljer advokatbyrå. För att hjälpa dig med detta har vi därför satt ihop denna korta guide till val av advokatbyrå, som vi hoppas ska vara till hjälp:

Fundera på vad det är du behöver
Fast man som lekman kanske kan tro det, jobbar nämligen inte alla advokater med samma sak. Istället är de ofta olika bra på olika juridiska områden, specialiserade på en viss typ av fall och så vidare. För att du ska få så bra hjälp av den advokat och advokatbyrå du anlitar är det dock förstås en fördel att det ditt fall handlar om är just denna advokats eller advokatbyrås specialitet.
Så ju mer klara du har dina egna behov för dig, desto mer nöjd kommer du förmodligen även att bli med ditt val av advokatbyrå!Fråga gärna andra om rekommendationer
Många har faktiskt vänner, bekanta eller affärsbekanta som kan rekommendera en advokatbyrå. Givetvis ska man inte lita blint på denna typ av rekommendationer, men de kan vara bra som vägledning åtminstone, så fråga runt!

Leta online
Att leta efter advokater och advokatbyråer online är en bra ide, eftersom de flesta seriösa advokatbyråer har bra hemsidor, som man lätt kan hitta med hjälp av sökmotorer. Dessutom finns det guider till advokatbyråer på t.ex. Advokatsamfundets webbplats och liknande som kan vara till stor hjälp.

Vidare bör man inte dra sig för att kontakta en viss advokatbyrå även om man inte är helt säker på att det är den ”rätta” advokatbyrån. Är det så att advokatbyrån av olika anledningar inte kan åta sig det uppdrag du har åt dem, brukar de nämligen vara duktiga på att slussa dig vidare till någon som kan det, t.ex. en annan advokatbyrå eller advokat som de känner till sedan innan.