Skuldsanering för- och nackdelar

vSkuldsanering

Om man har en massa skulder som man inte har möjlighet att betala så kan man ansöka om en skuldsanering. En skuldsanering är ett sätt att starta om sin ekonomiska tillvaro på. Med en skuldsanering reduceras skulderna man har, alternativt slopas helt, beroende på hur ens ekonomiska situation ser ut vid tillfället och hur mycket skulder det är. En skuldsanering pågår under en 5-års period.

Man ansöker om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Det finns både för och nackdelar med att göra en skuldsanering även om man inte kan tro det. Den absolut största fördelen är ju att man blir skuldfri snabbare och kan få en nystart samt att man inte behöver betala alla skulder själv, då de reduceras. Men det finns även en baksida och det är att man får en anmärkning som är giltig i 5 år. Det vill säga att om ett företag exempelvis vill ta en kreditupplysning på en så syns det att man har gjort en skuldsanering. Under dessa 5 år kan man inte ansöka om nya lån eller krediter. I vissa fall kan det till och med vara svårt att teckna ett nytt abonnemang och söka bostad. Men å andra sidan blir man skuldfri snabbare och slipper eventuell löneutmätning.

Inga nya skulder

Det är viktigt att inte dra åt sig fler skulder under skuldsaneringen, då dessa inte kommer att ingå i skuldsaneringen. Det är också viktigt att komplettera med andra eventuella skulder som kronofogden inte vet om. Om man inte gör det kommer dessa skulder inte att ingå i skuldsaneringen då kronofogden inte har underlag för dem och dessa skulder kommer man förmodligen ha svårt att betala under skuldsaneringen.

Om man drar på sig nya skulder under skuldsaneringen kommer man få betala dessa fullt ut. Det innebär att om man inte har möjlighet att betala dessa skulder kan man hamna där man började igen, hos kronofogden, vilket i sin tur leder till att kronofogden kan komma att göra en löneutmätning på dessa skulder. Och med tanke på att man lever på existensminimum under skuldsaneringsperioden kan det bli svårt att betala av dessa.

Att ansöka om skuldsanering

Ansöka om skuldsanering

Det finns en del krav för att man ska kunna bli beviljad skuldsanering och dessa är att man ska kunna påvisa att man under en längre period har försökt att göra något åt skulderna. Att man inte har den ekonomiska tillvaron att betala skulderna på egen hand under en lång tid. Att man är en svensk medborgare och folkbokförd i Sverige.

Kronofogden gör en individuell bedömning huruvida man kommer bli beviljad en skuldsanering eller inte. Om man blir beviljad en skuldsanering kontaktar kronofogden de borgenärer som ingår i saneringen, det vill säga de företag man är skyldig pengar. De måste ge medgivande på att skuldsaneringen godkänns. Skulle det vara så att någon av fordringsägarna inte godkänner skuldsaneringen kan detta överklagas till tingsrätten. Om alla borgenärer godkänner skuldsaneringen läggs en plan upp.

Om man ska betala en del av skulderna så kommer man att få leva på existensminimum under en 5-årig period eftersom allt överskott av lönen kommer gå till skulderna. Existensminimum innebär att man får en minimal summa att leva på, som precis täcker den normala levnadsnivån.

Kan en skuldsanering hävas?

Skuldsaneringen kan hävas om man inte håller sig till planen och det är därför det är viktigt att betala in beloppet i tid varje månad. Hur mycket man ska betala in står i planen kronofogden har gjort upp. Och det är olika från person till person då kronofogden beräknar det totala skuldbeloppet samt på inkomsten. Om en skuldsanering hävs återgår det till som det var innan. Det vill säga att man får betala alla skulder själv och med en eventuell löneutmätning hos kronofogden. Nackdelen med detta är att även om skuldsaneringen upphävs kommer man ändå få en anmärkning, vilket kommer synas om ett företag tar en kreditupplysning. Det kommer dock stå att skuldsaneringen är upphävd, vilket förmodligen kommer göra företagen fundersamma.

Om ekonomin förändras

Om ekonomin förändras

Om ekonomin förändras avsevärt under skuldsaneringen måste man meddela kronofogden om detta. Då kommer en omprövning att göras beroende på hur mycket den privata ekonomin har förändrats. Kronofogden kan eventuellt ändra beslutet. Beroende på om man får ökad eller lägre inkomst kan kronofogden ändra avbetalningsplanen. I båda fall kommer kronofogden göra en omprövning. Men vid en lägre inkomst kommer summan att betala på avbetalningsplanen varje månad antagligen bli något lägre.

Man kan ansöka om skuldsanering fler än en gång men man måste ha giltiga skäl för det. Och kronofogden gör individuella prövningar och vill ha tydliga underlag på varför man söker skuldsanering igen för att kunna få en uppfattning om varför man dragit på sig nya skulder. Därefter beslutar kronofogden om man kan bli beviljad en skuldsanering igen. I vissa fall blir man nekad, men om kronofogden anser att det finns giltiga skäl bakom skulderna kan man alltså bli beviljad ytterligare en skuldsanering.