Sms lån i Sverige

Så kallade sms lån har funnits i Sverige redan ganska länge, åtminstone ett decennie, vilket betyder att denna lånemarknad är mer etablerad i Sverige än i många andra länder, även inom Europa. Detta betyder inte bara att man som svensk låntagare har flera lånegivare att välja mellan när man väl väljer att ta ett sms lån, utan även att marknaden är mer regulerad än i många andra länder.

Detta kan kanske en del låntagare se som något negativt, men faktum är att detta faktiskt är något positivt, eftersom de regler och lagar som finns för sms lån är till för att skydda låntagarna på olika sätt, fast det kanske inte alltid känns så med en gång.Vem är det då som överser all kreditverksamhet av det här slaget?
Det är Finansinspektionen som bevakar alla sms lån i Sverige, men även annan kreditverksamhet, bankverksamhet och så vidare. De har därför stor erfarenhet av detta, och kan därför se till så att alla som bedriver utlåning av sms lån i Sverige är seriösa och håller en viss standard. De ställer även vissa krav på själva låneprodukterna, på marknadsföringen som är tillåten för dem, och så vidare.

Några exempel på regler som införts av Finansinspektionen för sms lån i Sverige
Finansinspektionen ställer för det första krav på att alla som lånar ut pengar i vårt land måste vara registrerade hos dem som lånegivare. Detta för att undvika diverse mysko element på marknaden, så klart.

Smslån i Sverige

För det andra kräver man att alla som lånar ut pengar i Sverige ägnar sig åt vad man kallar för ansvarsfull kreditgivning. Detta betyder att lånegivarna inte får låna ut pengar till dem som anses inte kunna klara av lånet, eller till personer vars ekonomi kan antas försämras ytterligare av att man tar ett sms lån. Därför måste alla lånegivare göra en ganska omfattande kreditbedömning innan de beslutar vem som kan få ett sms lån av dem, och vem som inte kan det.

Gällande marknadsföringen av sms lån har Finansinspektionen också satt vissa regler. Bland annat får man inte marknadsföra sms lån allt för aggressivt, eller rikta marknadsföringen till utsatta grupper, och det finns även ett krav på att lånegivaren måste ange vissa saker i sitt marknadsföringsmaterial, som t.ex. en effektiv årsränta. Detta för att låntagarna ska veta allt nödvändigt om lånet innan de ingår några låneavtal.