Sms lån reklam

När sms lån precis hade lanserats i Sverige, dvs, för åtskilliga år sedan, marknadsfördes dessa lån ofta väldigt aggressivt. Numera finns det dock en hel del lagar och regler som sms långivarna måste rätta sig efter. Detta innebär att de inte kan marknadsföra dessa lån exakt hur de vill längre. För att du som konsument enklare ska veta vad som egentligen är tillåtet och inte gällande denna marknadsföring, kommer här en kort guide till sms lån reklam och dess regler:

Sms lån får inte marknadsföras som en snabb lösning på ekonomiska problem. Det handlar ju nämligen alltid om ett lån och inget annat, vilket gör att ordet lån, som gör att den potentiella låntagaren förstår att lånet även ska betalas tillbaka så småningom, måste användas i all marknadsföring.Man får inte heller trycka lika mycket på snabbheten gällande dessa lån, genom att t.ex. påstå att det enbart tar 15 minuter att få lån, som var vanligt förr eller liknande, eftersom detta då inte lyfter fram det som faktiskt är det viktiga i sammanhanget, nämligen hur lånet fungerar.

Sms lån får inte heller lyftas fram som enbart positiva, eftersom de även har nackdelar. Att upplysa om dessa nackdelar, som t.ex. att återbetalningstiderna på dessa lån ofta är kortare än vad många kanske tror, om de relativt höga räntekostnaderna på lånen, och så vidare är därför också ett måste.

Sms lån reklam

Reklamen som görs får inte heller vara riktad till vissa, särskilt utsatta målgrupper, som exempelvis väldigt unga personer, som förr ofta tog sms lån eftersom de inte hade tillräckligt med mognad för att förstå nackdelarna med dem.

Långivarna måste dessutom följa alla regler och förordningar som finns i konsumentkreditlagen.

Vad kan man göra om man anser att man stöter på sms lån reklam som bryter mot dessa regler?
I så fall kan man anmäla detta till Konsumentombudsmannen, som i sin tur kan ta ärendet vidare till Marknadsdomstolen om man anser att det finns anledning till det. Flera sms långivare har genom åren blivit dömda i Marknadsdomstolen, så det är absolut inte ett slöseri med tid att göra detta, om någon nu trodde det.