Synonymer till as

Asätare - Hyena

Introduktion till ordet ”as”

Visste du att ett enda litet ord kan ha en sådan historia och betydelse? Ordet ”as” är en riktig primer när det kommer till svenska språket. Ursprunget och etymologin av detta lilla ord går långt tillbaka i tiden, med rötter ända från fornnordiskan. Idag används ”as” på många olika sätt i svenskan, och det är nästan omöjligt att undvika det i vardagssamtal.

Det intressanta med ordet ”as” är dess kulturella betydelse. Det har blivit en slags interjektion som används för att uttrycka starka känslor eller förstärka något positivt. I vissa sammanhang kan det även vara slang för att beskriva någon som är extremt skicklig eller framstående inom sitt område.

Så ta reda på mer om historien, användningen och betydelsen av detta fascinerande ord – ”as”. Du kommer bli förvånad över hur mycket ett litet ord kan säga!

Betydelse och definition av ”as”:

”As” är ett ord med flera betydelser och används på olika sätt beroende på sammanhanget. Nedan följer en utförlig förklaring av dess exakta definition och innebörd, samt hur det används inom olika branscher eller områden.

Exakt definition och innebörd av ordet ”as”:

Ordet ”as” kan vara både ett substantiv, verb och preposition. Som substantiv refererar det vanligtvis till en person som är expert eller mycket skicklig inom sitt område. Det kan också användas för att beskriva någon som är extremt bra på något specifikt. Till exempel kan vi säga att en gitarrist är en riktig ”guitar as”, vilket betyder att de är oerhört skickliga på att spela gitarr.

Som verb används ”as” för att uttrycka förmågan att behärska eller bemästra något. Om någon säger att de verkligen ”asar” i matlagning, betyder det att de är väldigt duktiga på att laga mat.

Som preposition används ”as” för att jämföra två saker eller personer med varandra. Till exempel kan vi säga: ”Han är snabb som en vessla”, vilket betyder att han är lika snabb som en vessla.

Olika betydelser beroende på sammanhang för ordet ”as”:

Betydelsen av ordet ”as” varierar också beroende på kontexten det används i. Inom ungdomsspråk och slang används ”as” som en förstärkning eller betoning av något positivt. Till exempel kan man säga att en låt är ”asbra”, vilket betyder att den är otroligt bra.

Inom vissa branscher och områden har ordet ”as” specifika betydelser.

Synonymer till ”as”:

Att hitta rätt ord för att uttrycka sig kan ibland vara en utmaning. Ibland kan man fastna och inte komma på det perfekta ordet eller uttrycket som beskriver ens tanke. Men oroa dig inte, det finns alltid alternativ! Här är några synonymer till ordet ”as” som du kan använda istället:

Synonymer:

dött djur, död djurkropp, kadaver, åtel, skrov, djurlik (starkt vard.) usling, kräk, lymmel, knöl, bastard, skitstövel, svin


Användning av ”as” i svenska tidningar:

Tidningar är kända för att använda sig av olika språkliga uttryck för att skapa intresse och engagemang hos sina läsare. Ett sådant ord som ofta dyker upp i svenska tidningsartiklar är ”as”. Här ska vi titta närmare på hur detta ord används, vilka ämnen eller rubriker det oftast inkluderas i och hur vanligt förekommande det är inom svensk press.

Exempel på hur tidningar använder sig av ordet ”as” i sina artiklar

När det kommer till användningen av ordet ”as” kan man hitta många exempel i svenska tidningar. Det kan vara ett sätt att förstärka en beskrivning eller ge extra tyngd åt ett påstående. Till exempel kan man se rubriker som:

 • ”Politiker rasar mot asdyra elpriser”

 • ”Hollywood-stjärnor kliver fram: Vi har också känt oss asosäkra”

Genom att använda ordet ”as” får rubrikerna en mer dynamisk och uppmärksamhetsväckande ton.

Vilka ämnen eller rubriker ofta inkluderar användningen av ordet ”as”

Användningen av termen ”as” är vanligt förekommande inom flera olika ämnesområden inom svensk press. Här är några exempel på ämnen eller rubriker där man ofta ser användningen av ordet:

 1. Sport: ”Svensk fotbollsstjärna gör en asdålig bortapremiär”

 2. Ekonomi: ”Politiker rasar mot asdyra elpriser”

 3. Underhållning: ”Hollywood-stjärnor kliver fram: Vi har också känt oss asosäkra”

 4. Politik: ”Statsministerns ashårda tal om klimatkrisen”

Dessa är bara några få exempel på hur ordet ”as” används inom olika ämnesområden i svenska tidningar.

Hur vanligt förekommande är användningen av termen inom svensk press

Användningen av ordet ”as” är relativt vanlig inom svensk press och kan ses som en del av det informella språket som används för att skapa en mer personlig och engagerande ton i artiklarna. Detta sätt att uttrycka sig kan vara attraktivt för läsarna då det ger en känsla av närhet och vardaglighet.

Även om det inte är ovanligt att hitta exempel på användningen av ordet ”as” i svenska tidningar, varierar frekvensen beroende på ämnesområde och typ av tidning.

Böjning av ordet ”as” på svenska:

Att böja verbet ”as” på svenska kan vara en utmaning för de som inte är bekanta med språkets grammatik. Här går vi igenom reglerna för att böja och konjugera detta verbformen för att passa olika subjekt, tempus och andra grammatiska situationer.

Regler för att böja och konjugera verbformen

För att korrekt böja verbet ”as” måste man ta hänsyn till flera faktorer, inklusive subjekt, tempus och modus. Här är några grundläggande regler:

 1. Singular form:

  • Jag asar

  • Du asar

  • Han/hon/asar

 2. Plural form:

  • Vi asar

  • Ni asar

  • De asar

 3. Tempus:

  • Presens: Jag asar nu.

  • Preteritum: Jag asade igår.

  • Perfekt: Jag har asat tidigare.

  • Pluskvamperfekt: Jag hade asat innan dess.

 4. Modus: a) Indikativ (förklaring): – Presens: Jag asar nu. – Preteritum: Jag asade igår.

  b) Konjunktiv (förklaring): – Presens: Att jag skulle asa nu är osannolikt.

Skillnader i böjning mellan singular och plural form

När det gäller böjningen av ordet ”as” finns det skillnader mellan singular- och pluralformerna. I singular används till exempel ”asar” för alla pronomen (jag, du, han/hon), medan pluralformen använder ”asar” för vi, ni och de. Detta är en viktig regel att komma ihåg för att undvika grammatiska fel.

Exempel på korrekt böjning vid olika grammatiska situationer

För att ge dig en bättre förståelse av hur verbet ”as” böjs i olika grammatiska situationer, här är några exempel:

 1. Presens:

  • Jag asar varje dag.

  • Du asar väldigt snabbt.

  • Han/hon/asar med stor skicklighet.

 2. Preteritum:

  • Jag asade igår kväll.

  • Du asade tidigare idag.

  • Han/hon/asade hela natten.

 3. Perfekt:

  • Jag har asat många gånger.

  • Du har precis asat klart.

  • Han/hon/har asat sedan förra veckan.

 4. Pluskvamperfekt: a) Indikativ: – Jag hade redan asat när du kom. – Du hade inte ens börjat asa än.

Ord som slutar på ”as”:

Det finns många svenska ord som har ”-AS” som sista stavelse. Här är en lista över substantiv, adjektiv och verb där du kan hitta detta:

 • Flickas (substantiv)

 • Rödas (adjektiv)

 • Skrattas (verb)

Dessa är bara några exempel på ord där ”as” används som avslutning. Det intressanta är att dessa ord kan ha samma uttal men skiljer sig i stavning och betydelse.

En annan sak att tänka på är att vissa ord kan vara homofoner, vilket innebär att de låter likadant men stavas olika och har olika betydelser. Här är några exempel:

 1. Ordet ”as” (substantiv) – En as kan referera till en aska eller resterna efter något som brunnit upp. Exempel: ”Rökarna slängde sina cigarettaskar i asen.”

 2. Ordet ”ord” (substantiv) – Ett ord är en kombination av bokstäver som används för att kommunicera eller uttrycka något. Exempel: ”Jag älskar att lära mig nya ord.”

 3. Ordet ”es” (substantiv) – Es är ett spanskt ord som betyder bokstaven S på svenska.

 4. Ordet ”del” (preposition) – Del används för att beskriva ägande eller ursprung hos något, exempelvis i frasen ”Boken är del av min samling.”

Som du ser kan orden ha olika funktioner och betydelser trots att de låter likadant. Det är viktigt att vara uppmärksam på stavning och kontext för att förstå rätt.

Det finns också andra ord där ”-AS” används som en del av en längre stavelse eller i kombination med andra bokstäver. Här är några exempel:

 • ”Ahora” (adverb) – betyder ”nu” på spanska.

 • ”Desde” (preposition) – betyder ”från” på spanska.

 • ”Toda” (pronomen) – betyder ”hela” eller ”allt” på spanska.

 • ”Final” (substantiv) – betyder ”slutet” eller ”avslutningen”.

 • ”Junio” (substantiv) – betyder ”juni”.

 • ”Los” (artikel) – betyder pluralformen av substantivet ’el’ på spanska, vilket motsvarar ’de’ på svenska.

 • Copa (substantiv) – En kopp eller pokal som används vid tävlingar eller evenemang.

 • Dos (räkneord) – Betyder två på spanska.

 • Oro (substantiv) – Betyder oro eller bekymmer.

Ord som börjar på ”as”:

Svenska språket är rikt och varierat, med många ord som kan användas för att beskriva olika saker och situationer. Ett intressant fenomen är när ord börjar på vissa specifika bokstäver. I det här fallet kommer vi att titta närmare på svenska ord som inleds med bokstäverna ”AS”. Dessa ord har olika betydelser och användningar, vilket gör dem både spännande och mångsidiga.

Lista över svenska ord som inleds med bokstäverna ”AS”:

Här är några exempel på svenska ord som börjar med ”AS”:

 • As – Detta är ett substantiv som kan betyda en ask eller en behållare där man förvarar saker.

 • As – Detta substantiv syftar också på en sorts träd. Asen är känt för sin höga växtkraft och används ofta i träindustrin.

 • Ask – Även om detta inte börjar exakt med ”AS”, så förtjänar det ändå att nämnas eftersom det liknar de tidigare orden. Ask kan vara både namnet på trädet och materialet från trädet, vilket används i till exempel möbler eller ved.

Slutsats:

Ord som börjar med ”AS” kan vara både mångsidiga och intressanta. De har olika betydelser och användningar, vilket gör dem viktiga inom olika sammanhang och ämnesområden. Genom att utforska dessa ord får vi en djupare förståelse för språkets rikedom och variation.

Avslutning om ordet ”as”:

Efter att ha undersökt betydelsen och användningen av ordet ”as” kan vi dra följande slutsatser:

 • ”As” är ett mångsidigt ord som kan användas i olika sammanhang. Det kan fungera som en preposition, konjunktion eller pronomen.

 • Några synonymer till ”as” inkluderar ”likadan”, ”såsom” och ”precis som”. Dessa ord kan användas för att uttrycka likhet eller jämförelse.

 • I svenska tidningar används ordet ”as” främst i informell och vardaglig kontext. Det kan förekomma i rubriker, citat eller dialoger för att ge en avslappnad ton.

 • Böjningen av ordet ”as” på svenska är relativt enkel. Det behåller samma form oavsett genus eller numerus. Exempelvis: en as, flera as.

 • Det finns inte så många vanliga ord som slutar på ”-as”. Ett exempel är verbet ”gillas”, vilket betyder att något uppskattas eller tycks bra.

 • När det gäller ord som börjar på ”-as”, finns det också få vanliga exempel. En möjlig term är adjektivet ”askul”, vilket betyder väldigt roligt eller jätteroligt.

Sammanfattningsvis är ordet ”as” ett flexibelt och allsidigt svenskt ord med olika användningsområden. Genom att använda det korrekt kan du berika ditt språk och kommunicera mer effektivt.

Vanliga frågor om ordet ”as”:

Vad betyder ordet ”as”?

”As” kan ha flera betydelser beroende på sammanhanget. Det kan användas för att uttrycka likhet eller jämförelse, eller som en informell term för att beskriva något bra eller roligt.

Finns det några synonymer till ”as”?

Ja, några synonymer till ”as” inkluderar ”likadan”, ”såsom” och ”precis som”. Dessa ord kan användas för att uttrycka samma innebörd av likhet eller jämförelse.

Hur böjs ordet ”as” på svenska?

Ordet ”as” behåller samma form oavsett genus eller numerus. Exempelvis: en as, flera as.

Vilka är vanliga ord som slutar på ”-as”?

Det finns inte så många vanliga ord som slutar på ”-as”. Ett exempel är verbet ”gillas”, vilket betyder att något uppskattas eller tycks bra.

Kan du ge exempel på ord som börjar på ”-as”?

Visst! Ett exempel är adjektivet ”askul”, vilket betyder väldigt roligt eller jätteroligt. Det är ett populärt ungdomsuttryck i svenskt vardagsspråk.