Vad är en novell?

Vad är en novell?

En novell är en kort berättelse i textform, som ofta är skriven som en fiktiv historia som har en handlingskedja. En novell beskriver personer, miljö, förhållanden och händelser. Vanligtvis är novellen begränsat till ett antal av dessa element, något som gör att det fordras ett minnesvärt slut som används som ett instrument som hanterar läsarens känslor och synpunkter.

Noveller skiljer sig från andra typer av litterära former som romaner och dikter eftersom de vanligtvis är mycket kortare och har en övergripande beskrivande stil. Noveller är oftast cirka 20 000-50 000 ord långa, men även ett antal längre noveller har skrivits, eftersom det inte finns några Hard-and-Fast regler för längden på en novell.

Noveller är också ofta enkelformade berättelser, ofta linjära, där handlingen rör sig från ett ställe till ett annat, snarare än att brytas upp eller förskjutas till ett annat läge. Det betyder att noveller går att läsa och förstå lite lättare än andra typer av litteratur, och att de kan ha en större dramatisk påverkan på läsaren.

En novell är en mycket specifik typ av skrivform där författaren vanligtvis använder ett antal teman, symboler eller figurer som kommer att förtrolla läsarens fantasifulla sinnen och skapa ett slut som förmodligen kommer att känna igen av läsaren. Noveller har ofta stora teman som är relaterade till mänskliga erfarenheter som kärlek, rädsla, fruktan eller ensamhet. I slutet av novellen måste författaren versionen av historien som läsaren utforskar uppfylla slutet som läsaren väntat sig.

författare av en novell

Lista över kända svenska novellförfattare

 • August Strindberg
 • Selma Lagerlöf
 • Astrid Lindgren
 • Pär Lagerkvist
 • Eyvind Johnson
 • Vilhelm Moberg
 • Harry Martinsson
 • Hjalmar Söderberg
 • Henning Mankell

Några rekommenderade noveller:

 • The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald
 • Heart of Darkness – Joseph Conrad
 • A Farewell to Arms – Ernest Hemingway
 • The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy – Douglas Adams
 • The Lord of the Flies – William Golding
 • The Red Badge of Courage – Stephen Crane
 • A Clockwork Orange – Anthony Burgess
 • To Build a Fire – Jack London
 • The Catcher in the Rye – J.D. Salinger
 • Slaughterhouse-Five – Kurt Vonnegut
 • The Shining – Stephen King
 • The Call of the Wild – Jack London
 • The Turn of the Screw – Henry James
 • Tales of the Gold Monkey – Paul Gallico
 • The Cider House Rules – John Irving
 • The Grapes of Wrath – John Steinbeck
 • The Sun Also Rises – Ernest Hemingway
 • 1984 – George Orwell
 • Animal Farm – George Orwell
 • The Great Gilly Hopkins – Katherine Paterson
 • The Man Who Was Thursday – G. K. Chesterton
 • The Time Machine – H.G. Wells
 • The War of the Worlds – H.G. Wells
 • The Odyssey – Homer
 • The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde – Robert Louis Stevenson
 • The Adventures of Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle
 • A Christmas Carol – Charles Dickens