Vad innebär dröjsmålsränta?

vad innebär dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en typ av ersättning som tas ut om någon är försenad med sin betalning. Det gäller både för företag och privatpersoner. I Sverige får man enligt lag ta ut ränta på försenad betalning. Räntelagen är dispositiv, vilket betyder att om inget annat avtalas sedan innan kommer ränta tas enligt räntelagen. Dröjsmålsräntan ligger idag på 8 % per år.

När kan man ta dröjsmålsränta?

Om man har avtalat ränta så börjar den ticka från och med förfallodatumet. Det innebär att från den dagen fakturan eller skuldebrevet har sin sista betalningsdag och betalning ej är gjord, börjar räntan ticka till och med det att man har betalat hela skulden, inklusive räntan. Om förfallodagen inträffar på en helg, storhelg eller någon annan högtid skall förfallodagen flyttas till dagen därpå enligt skuldebrevslagen. Om inget är avtalat får man börja ta ränta först efter 30 dagar från förfallodatumet. Det är just av denna anledning som många företag väljer 30 dagar som betalningsvillkor på sina fakturor.

Det behöver inte vara skriftligt

Det behöver nödvändigtvis inte vara ett skriftligt avtal men man måste kunna påvisa att räntan har nämnts i förväg, för att man ska ha rätt att kunna ta ränta. Detta kan till exempel nämnas i broschyrer eller dylikt. Men det underlättar ju såklart om det är skriftligt då man har lättare att bevisa att man får ta ut ränta om man mot förmodan inte skulle få in betalningen i tid.

Varför dröjsmålsränta?

Anledningen till att man tar ut ränta är för att företaget ska kompenseras för de extrautgifter och inkomstbortfall som de har fått utstå vid försenad betalning. Men också för att säkerställa att de kommer få in betalningen tids nog. Man kan se det lite som en extra avgift för att den berörda ska förstå att de måste betala sina fakturor i tid.

se upp för dröjsmål och Betalningspåminnelser.

Betalningspåminnelser

En betalningspåminnelse skickas ut några dagar efter det att fakturan har förfallit, men man bör notera att betalningen kanske inte hunnit registrerats ännu. I sådana fall bör påminnelsen återkallas då pengarna registrerats på inkomstkontot. Påminnelsen måste innehålla uppgifter om att fakturan har förfallit samt att det inte skett någon betalning. Detta för att berörd person ska få en uppmaning om att fakturan måste betalas snarast. Man kan lägga på en avgift, om det är avtalat sedan innan, och avgiften man har rätt att ta ut är 60 kronor i påminnelseavgift.

Om man behöver skicka fakturan vidare för indrivning av ett inkassobolag får man även ta ut en avgift om 180 kronor. Och om kunden begär en avbetalningsplan får man ta ut en avgift om 170 kronor för upprättande av avbetalningsplanen.

Förseningsersättning för företagskunder

Man kan också ta ut en förseningsersättning på 450 kronor förutsatt att det är en företagskund. Detta utöver den ränta som redan avtalats sedan innan. Detta får dock endast göras med företagskunder, det vill säga företag, myndigheter och organisationer, och alltså inte med privatpersoner.
Denna avgift får man ta ut även om det inte är avtalat sedan innan. Men däremot får man inte ta ut några andra avgifter såsom betalningspåminnelseavgift, inkassoavgift eller upprättande av betalningsplansavgift om man tar ut denna avgift.