Vad innebär en betalningsanmärkning?

betalningsanmärkning

Alla har inte full koll på vad en betalningsanmärkning faktiskt innebär samt hur betalningsanmärkningar uppstår, trots att man kanske har en själv. Därför kommer här en kort förklaring till fenomenet.

Hur uppstår en betalningsanmärkning?

Detta sker om man inte skött någon betalning som man varit skyldig att betala. Flera olika skulder och missade betalningar kan därför orsaka betalningsanmärkningar. Betalar man inte något, och detta skickas vidare till Kronofogden uppstår en prick i registret efter att ett beslut om betalningsföreläggande fattats, dvs. när Kronofogden beslutat att du är skyldig att sköta denna betalning.Det är dock inte Kronofogden som har ett register över vem som fått denna prick, utan detta sköter kreditupplysningsföretagen, t.ex. UC, som är det största av dessa företag, som har som affärsidé att tillhandahålla information som underlättar vid beslutsfattande kring krediter.

Om man inte är säker på om man har en betalningsanmärkning eller inte, hur kollar med det?

Detta kan man göra genom att vända sig till ett kreditupplysningsföretag, de bör ha koll på detta. Detta gäller även om betalningsanmärkningen skulle vara relativt ny, eftersom dessa företag hämtar information från en rad offentliga register, bland annat Kronofogdens, varje dag. I regel krävs det att man begär uppgift om detta skriftligt, men det kan variera något beroende på vilket kreditupplysningsföretag man vänder sig till.

Hur länge har man då kvar betalningsanmärkningen?

Hur länge har man då kvar betalningsanmärkningen?

Som privatperson har man kvar sin betalningsanmärkning i 3 år efter den dagen då anmärkningen först registrerades. För juridiska personer, dvs. företag, ligger anmärkningen kvar längre, i 5 år. Efter denna tid är det sedan enklare att ta lån hos en vanlig bank.

Vad kan följden vara av att man har en betalningsanmärkning?

Detta kan få flera följder, då många företag och organisationer använder sig av kreditupplysningsföretagens register där detta framgår.

Kontakta den man har en skuld till för att komma överens om en återbetalningsplan

Bland annat kan det bli svårt att få lån, man kan även bli nekad telefonabonnemang eller t.ex. ett hyreskontrakt. Man bör därför i så stor utsträckning som möjligt försöka undvika att hamna i denna situation. Detta gör man förstås genom att vara noga med att alltid sköta alla betalningar man är ansvarig för punktligt.

Skulle man upptäcka att man har svårt att sköta en viss betalning är det bättre att kontakta den man har en skuld till för att komma överens om en återbetalningsplan, istället för att låta skulden gå till Kronofogden, för det är så betalningsanmärkningar alltså uppstår. Många tycker att detta känns jobbigt, men kom i så fall ihåg att alternativet kan vara betydligt jobbigare!

Vad innebär det att få en betalningsanmärkning

Vad innebär det att få en betalningsanmärkning

Väldigt många har hört berättas att man ska akta sig för att få en betalningsanmärkning. Det påståendet är helt sant, men för många är det något oklart vad en betalningsanmärkning egentligen är för något, och vad det innebär att få en sådan. För att få en bättre förståelse för varför det är viktigt att inte dra på sig någon anmärkning, är det viktigt att förstå vad konsekvenserna kan bli.

Så går det till att få en betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är något man kan få om man inte betalar sina räkningar eller amorteringar i tid. Det är dock inget som delas ut så fort förfallodatumet inträffat utan att en betalning har inkommit. Den vanliga processen, även om den kan skilja sig något beroende på vilken typ av räkning eller amortering det handlar om, är att det först skickas ut en eller två betalningspåminnelser från företaget som man handlat av eller lånat pengar av. Om någon betalning fortfarande inte inkommer är det vanligt att ärendet skickas till inkasso. Där får man en sista chans att betala sin skuld, vanligtvis med en kort tidsfrist på upp till tio dagar. Även detta kan variera. Om ingen betalning kommer in skickas vanligtvis ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer ytterligare kostnader och då registreras även en betalningsanmärkning. Det är en anmärkning som visar att man inte har fullföljt sina ekonomiska åtaganden, och den kvarstår i minst tre år.

Vad får en betalningsanmärkning för konsekvenser?

Vad får en betalningsanmärkning för konsekvenser?

Vad får då en betalningsanmärkning för konsekvenser? Faktum är att konsekvenserna är många och kan innebära en hel del problem. Det blir till exempel betydligt svårare att få låna pengar, i synnerhet större lån. Om lån trots allt skulle beviljas blir räntan så gott som alltid betydligt högre eftersom det innebär ett större risktagande för banken. En annan konsekvens är att det blir betydligt svårare att få teckna ett hyreskontrakt, vilket kan vålla stora bekymmer. Väldigt många fastighetsvärdar säger tvärt nej till hyresgäster med betalningsanmärkningar. Andra kan acceptera betalningsanmärkningar om beloppet på skulderna är lågt. Ofta finns i så fall ett bestämt maxtak. Även olika typer av abonnemang kan vara svåra att få teckna med en betalningsanmärkning i bagaget. Det kan gälla allt från bredbands-abonnemang till telefonabonnemang. Det brukar heller inte gå att handla mot faktura eller avbetalning, vilket gör att man blir betydligt mer begränsad när det är dags för större inköp.

Att undvika betalningsanmärkning

Det bästa man kan göra är naturligtvis att undvika att få en anmärkning. Det bör inte vara speciellt svårt. Den som betalar sina räkningar och amorteringar i tid riskerar inte att få någon betalningsanmärkning. Det bästa är förstås att betala innan det skickas ut någon påminnelse, eftersom vissa företag kan skicka skulden direkt till inkasso utan påminnelse. Andra, vanligtvis statliga bolag, kan skicka skulden till Kronofogdemyndigheten efter en förfallen påminnelse, utan att först gå via inkasso. Sådana faktorer är bra att känna till, och det gör att det är ännu viktigare att hålla koll på förfallodatum och betala allt i tid. På så sätt kan man undvika såväl merkostnader som betalningsanmärkningar.