Banklån

Vad innebär en betalningsanmärkning?

betalningsanmärkning

Alla har inte full koll på vad en betalningsanmärkning faktiskt innebär samt hur betalningsanmärkningar uppstår, trots att man kanske har en själv. Därför kommer här en kort förklaring till fenomenet.

Hur uppstår en betalningsanmärkning?

Detta sker om man inte skött någon betalning som man varit skyldig att betala. Flera olika skulder och missade betalningar kan därför orsaka betalningsanmärkningar. Betalar man inte något, och detta skickas vidare till Kronofogden uppstår en prick i registret efter att ett beslut om betalningsföreläggande fattats, dvs. när Kronofogden beslutat att du är skyldig att sköta denna betalning.Det är dock inte Kronofogden som har ett register över vem som fått denna prick, utan detta sköter kreditupplysningsföretagen, t.ex. UC, som är det största av dessa företag, som har som affärsidé att tillhandahålla information som underlättar vid beslutsfattande kring krediter.

Om man inte är säker på om man har en betalningsanmärkning eller inte, hur kollar med det?

Detta kan man göra genom att vända sig till ett kreditupplysningsföretag, de bör ha koll på detta. Detta gäller även om betalningsanmärkningen skulle vara relativt ny, eftersom dessa företag hämtar information från en rad offentliga register, bland annat Kronofogdens, varje dag. I regel krävs det att man begär uppgift om detta skriftligt, men det kan variera något beroende på vilket kreditupplysningsföretag man vänder sig till.

Hur länge har man då kvar betalningsanmärkningen?

Hur länge har man då kvar betalningsanmärkningen?

Som privatperson har man kvar sin betalningsanmärkning i 3 år efter den dagen då anmärkningen först registrerades. För juridiska personer, dvs. företag, ligger anmärkningen kvar längre, i 5 år. Efter denna tid är det sedan enklare att ta lån hos en vanlig bank.

Vad kan följden vara av att man har en betalningsanmärkning?

Detta kan få flera följder, då många företag och organisationer använder sig av kreditupplysningsföretagens register där detta framgår.

Bland annat kan det bli svårt att få lån, man kan även bli nekad telefonabonnemang eller t.ex. ett hyreskontrakt. Man bör därför i så stor utsträckning som möjligt försöka undvika att hamna i denna situation. Detta gör man förstås genom att vara noga med att alltid sköta alla betalningar man är ansvarig för punktligt.

Kontakta den man har en skuld till för att komma överens om en återbetalningsplan

Skulle man upptäcka att man har svårt att sköta en viss betalning är det bättre att kontakta den man har en skuld till för att komma överens om en återbetalningsplan, istället för att låta skulden gå till Kronofogden, för det är så betalningsanmärkningar alltså uppstår. Många tycker att detta känns jobbigt, men kom i så fall ihåg att alternativet kan vara betydligt jobbigare!