Ekonomi

Vad innebär en skuld hos Kronofogden?

Som många vet kan man idag hos vissa lånegivare få lån trots att man har en betalningsanmärkning. De allra flesta av dessa lånegivare godkänner dock inte att man har en skuld hos Kronofogden. Så vad är egentligen skillnaden mellan en skuld hos Kronofogden och en betalningsanmärkning? Detta ska vi försöka förklara här.

Vad är en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning är ett tecken på att man haft en skuld som man inte betalat, som skickats vidare till Kronofogden, som sedan beslutat att man faktiskt är skyldig att betala denna skuld. ”Pricken” i ditt register innebär att du inte betalat denna skuld i tid, men kvarstår i 3 år efter att skulden betalats, även om du inte har den kvar.Vad är en skuld hos Kronofogden?
En skuld hos Kronofogden innebär dock att en skuld skickats vidare dit, samt att man ansetts vara skyldig att betala denna skuld, men att man fortfarande inte betalat skulden. Denna mer allvarliga ”prick” i Kronofogdens register ligger kvar tills att skulden är betald.

Varför anses då en skuld hos Kronofogden vara mer allvarlig?
En del lånegivare anser att alla kan göra fel, så en betalningsanmärkning för en skuld som man redan justerat är inte så farlig. Att skulden finns kvar hos Kronofogden anses dock innebära att man fortfarande inte haft möjlighet att betala skulden, på grund av svag ekonomi, eller att man är en så pass dålig betalare att man ändå inte gjort detta, fast man haft möjlighet till det rent ekonomiskt. Båda alternativen ses som mycket negativa.

Har du en skuld hos Kronofogden är det därför inte så sannolikt att du kan få ta lån som situationen ser ut just nu. Det bästa du kan göra är därför att betala din skuld, då kommer du ”endast” att ha en betalningsanmärkning när skulden är borta, och då kan det vara möjligt för dig att få lån igen.