Vad innebär inkasso?

inkasso

Inkasso är något som en del tror är samma sak som betalningsanmärkning, men hur ligger det till egentligen? Är inkasso och en betalningsanmärkning samma sak? Svaret är att det är det inte. Att en skuld du har gått till inkasso kan dock vara ett första steg till att få en betalningsanmärkning, så hamnar man i denna sits bör man vara lite försiktig.

Hur hamnar man då hos inkasso?

I regel får man en betalningspåminnelse om man inte betalt en skuld eller en faktura man har. Om man trots betalningspåminnelsen, som alltså inte heller den är samma sak som en betalningsanmärkning, utan endast en påminnelse som skickas av den du ska betala till, inte betalar skulden eller fakturan, kan fordringsägaren skicka skulden vidare till ett inkassoföretag, som då alltså hjälper till med att försöka driva in skulden. Inkassoföretag är specialiserade på just detta, och tar en extra avgift för sitt jobb, som du som har skulden får betala.Vad ska man göra om en skuld man har, har hamnat hos ett inkassoföretag?

Då bör man betala skulden, förutsatt att den är korrekt förstås, så snabbt som möjligt. Betala även den ränta och inkassokostnad som står angiven. Skulle det vara så att man inte kan betala just då, bör man kontakta fordringsägaren och komma överens om en avbetalningsplan, om möjligt, istället för att låta ärendet gå vidare.

Skulle det vara så att man anser att kravet man fått är felaktigt är det även möjligt att bestrida kravet. I inkassokravet du får, bör det stå angivet inom vilken tidsram detta i så fall bör göras. Man måste när man bestrider ett krav detaljerat förklara varför man anser att kravet är fel.

Vad händer om man inte gör något av detta?

I så fall skickar i regel inkassoföretaget skulden vidare till Kronofogden, och ansöker om ett s.k. betalningsföreläggande. Skulle Kronofogden besluta att du måste betala skulden, uppstår en betalningsanmärkning som framgår i Kronofogdens offentliga register.

Det finns med andra ord ett samband mellan en betalningspåminnelse, ett inkassokrav samt en betalningsanmärkning, men det är inte samma sak. Istället bör en betalningspåminnelse ses som steg 1 i denna process, inkassokravet som steg 2 och slutligen betalningsanmärkningen som steg 3.

Vad är inkasso?

De allra flesta har nog någon gång hört talas om inkasso i samband med att det pratats om räkningar och vikten av att betala i tid. Det finns dock många som alltid har betalat varenda faktura i tid, och därför aldrig har fått erfara vad inkasso egentligen är för något. Att ha koll på vanligt förekommande ekonomiska termer innebär är dock alltid bra. Därför ska vi nu ta en titt på vad inkasso egentligen är för något, hur det fungerar och vad det kan få för konsekvenser.

Ett företag tar över skulden för att driva in den

När man säger att en skuld skickas vidare till inkasso innebär det att en obetald faktura skickas vidare till ett företag som tar över skulden för att driva in den, eller inkassera den som man också kan säga. Inkassobolaget får in skulden, tar en titt på den och skickar sedan ett inkassokrav till den som inte har betalat fakturan. Man kan säga att inkassokravet är en typ av påminnelse, men det lyser snabbt igenom att det är en strängare typ av påminnelse än den vanliga som kommer från det företag man har skulden till från början. En betydligt högre avgift tillkommer. När man får ett inkassokrav brukar en inkassokostnad på 180 kronor tillkomma. Dessutom brukar det följa med information om att nästa steg blir överlämning till Kronofogdemyndigheten för indrivning om inte kravet betalas i tid.

Viktigt att betala sina räkningar i tid

Viktigt att betala i tid

För den som får ett inkassokrav är det viktigt att betala det i tid. Naturligtvis ska det först kontrolleras att allt är riktigt och stämmer. Den skuld som ska betalas ska naturligtvis vara giltig. Det ska röra sig om en tjänst eller vara som man har beställt och naturligtvis ska det ha kommit en original faktura som har förfallit. Däremot är det viktigt att känna till att företagen inte är skyldiga att skicka påminnelser innan en förfallen skuld skickas till inkasso. Det går med andra ord inte att vägra betala inkassokravet på grund av att man inte har mottagit någon påminnelse. Visserligen brukar det sägas att det betraktas som god sed att först skicka en påminnelse, men lagen säger inte att företagen är skyldiga att göra det.

Kan bli dyrt om tiden inte hålls

Så snart man säkerställt att inkassokravet är befogat, är det viktigt att undersöka vilket datum kravet förfaller. Det är mycket viktigt att betala in hela beloppet inklusive inkassokostnad innan förfallodatum. Annars är risken stor att skulden skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Det resulterar dels i ytterligare kostnader, dels kan det resultera i en betalningsanmärkning. En sådan kan kraftigt begränsa möjligheter att ta lån, få ett hyreskontrakt och få teckna ett abonnemang.

Om något blivit fel

Om det skulle vara så att man kommer fram till att det är ett felaktigt krav som skickats, är det viktigt att bestrida det. Det räcker alltså inte att låta bli att betala. Bestrid kravet skriftligt och se till att spara kopior av bestridandet. Vanligtvis ska bestridandet riktas till företaget som skickat vidare skulden till inkasso.