Ekonomi

Vad innebär inkasso?

Inkasso är något som en del tror är samma sak som betalningsanmärkning, men hur ligger det till egentligen? Är inkasso och en betalningsanmärkning samma sak?

Svaret är att det är det inte. Att en skuld du har gått till inkasso kan dock vara ett första steg till att få en betalningsanmärkning, så hamnar man i denna sits bör man vara lite försiktig.Hur hamnar man då hos inkasso?
I regel får man en betalningspåminnelse om man inte betalt en skuld eller en faktura man har. Om man trots betalningspåminnelsen, som alltså inte heller den är samma sak som en betalningsanmärkning, utan endast en påminnelse som skickas av den du ska betala till, inte betalar skulden eller fakturan, kan fodringsägaren skicka skulden vidare till ett inkassoföretag, som då alltså hjälper till med att försöka driva in skulden. Inkassoföretag är specialiserade på just detta, och tar en extra avgift för sitt jobb, som du som har skulden får betala.

Vad ska man göra om en skuld man har, har hamnat hos ett inkassoföretag?
Då bör man betala skulden, förutsatt att den är korrekt förstås, så snabbt som möjligt. Betala även den ränta och inkassokostnad som står angiven. Skulle det vara så att man inte kan betala just då, bör man kontakta fodringsägaren och komma överens om en avbetalningsplan, om möjligt, istället för att låta ärendet gå vidare.

Skulle det vara så att man anser att kravet man fått är felaktigt är det även möjligt att bestrida kravet. I inkassokravet du får, bör det stå angivet inom vilken tidsram detta i så fall bör göras. Man måste när man bestrider ett krav detaljerat förklara varför man anser att kravet är fel.

Vad händer om man inte gör något av detta?
I så fall skickar i regel inkassoföretaget skulden vidare till Kronofogden, och ansöker om ett sk. betalningsföreläggande. Skulle Kronofogden besluta att du måste betala skulden, uppstår en betalningsanmärkning som framgår i Kronofogdens offentliga register.

Det finns med andra ord ett samband mellan en betalningspåminnelse, ett inkassokrav samt en betalningsanmärkning, men det är inte samma sak. Istället bör en betalningspåminnelse ses som steg 1 i denna process, inkassokravet som steg 2 och slutligen betalningsanmärkningen som steg 3.