Välja hemförsäkring

Om du ska skaffa en ny hemförsäkring kan du förstås välja mellan både väldigt omfattande hemförsäkringar, och mer barskrapade sådana, för att få ned kostnaden för den. Men man bör inte välja bort allt för mycket när man väljer en hemförsäkring. Se därför till att följande försäkringsmoment finns med i den hemförsäkring du i slutändan väljer:

Försäkring för din egendom

Med detta menas alla dina ägodelar, vare sig du äger dem, lånar dem eller hyr dem. Du bör få ersättning om de skadas, stjäls eller förstörs. Dock täcker denna egendomsförsäkring endast ägodelar som används för privata ändamål, inte affärsverksamhet eller liknande.

Ansvarsförsäkring

Detta är en försäkring som hjälper till om du skadar någon annan, eller deras egendom. Då kan det nämligen vara så att du måste ge den vars person eller egendom du skadat eller förstört någon slags ersättning. Detta får du då via ansvarsförsäkringen, som även hjälper till med advokatkostnader och liknande om det hela leder till en juridisk tvist.


Reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring?

Detta är en punkt som det finns ganska stora skillnader gällande, mellan olika typer av hemförsäkringar och olika försäkringsbolag. Men någon form av reseförsäkring, som skyddar dig även när du är på resande fot, bör finnas med. Exakt hur omfattande reseförsäkringen bör vara beror givetvis på dina resvanor samt om du överhuvudtaget reser utomlands mycket, men se till så att något reseskydd finns i alla fall.

hemförsäkring

Överfallsförsäkring

Även detta är en försäkring som man bör ha i hemförsäkringen, eftersom den kan vara svår att teckna separat. Denna försäkring ger dig ersättning om du blir överfallen och skadas som en följd av detta. Du kan även få extra ersättning om överfallet leder till permanenta skador. Läs mer hos Hemförsäkringhyresrätt.se.

Rättskyddsförsäkring

Detta är en försäkring som påminner lite om ansvarsskyddet, men detta är till skillnad från ansvarsförsäkringen ett skydd som även ger dig ersättning om du behöver hjälp med kostnader för juridisk hjälp för din egen skull, ansvarsförsäkringen ger ju dig bara detta om du behöver detta för att någon annan vill kräva dig på något.

Vill du ha ett större försäkringsskydd än det som nämns ovan?

Ja, i så fall bör du teckna en tilläggsförsäkring som hjälper dig försäkra det du vill ha försäkrat. Denna möjlighet finns hos de allra flesta försäkringsbolag, men exakt vilka tilläggsförsäkringar som finns att välja på kan variera. Du kan även läsa vår artikel om bilförsäkringar här.