Vattengud

Vattengud

Här kan du läsa om olika vattengudar, vad de heter och vad de är kända för. Vi går igenom vattengudarna i grekiskt, nordisk och finsk mytologi.

Vilka vattengudar finns det i grekisk mytologi?

I den grekiska mytologin finns flera vattengudar, bland annat Poseidon, gud av hav och jordbävningar, Triton, gud av stora vågor och havsvågor, och Nereus, också känd som den vise havets gud. Triton var i den grekisk mytologin son till havsguden Poseidon och havsgudinnan Amfitrite.

Vattengudinnor i Grekisk mytologi

Det finns också vattengudinnor som Amphitrite, Poseidons fru som regerar över hav och sjöar, och Glauce, gudinnan för tårar och sorger.

Vattengud på två bokstäver

En vanlig korsordsfråga är: Vilket är namnet på havsguden (två bokstäver).
Rätt svar på denna fråga är Ea.

Vem var Ea?

Ea (sumeriska Enki) var den vise guden i Mesopotamien som regerade över den imaginära sötvattenhavet under jorden och som var involverad i tillblivelsen av de första människorna. Ea var god mot människorna men ibland bråkade han dem. Hans främsta helgedom befann sig i staden Eridu långt i söder nära Persiska viken.

Vattengud i nordisk mytologi

Höner (eller Höne) är en gud som finns i den nordiska mytologin, som följer Oden och Loke under deras resor över jorden.
Tolkningarna om Höner är varierade: Gud av himmelen, molngud, solgud Samt guden av vatten (vattengud).

Ran havsdjupets gudinna

Ran är enligt nordisk mytologi havsgudinnan, gift med jätten Ägir. Hon använder ett stort nät till att dra in drunknade personer som hon får vistas i sina salar på botten av havet. Loke fick låna Ran sitt nät för att fånga dvärgen Andvare.

Ahti – vattengud i finsk mytologi

I finsk mytologi är Ahti eller Ahto havs- eller vattenets gud. Han är ofta skildrad som en åldring med skägg av alger, täckt av skum. Tillsammans med sin hustru Vellamo styr han över sina barn och tjänare, de lägre gudarna som regerar vattnet. Under de mörka djupen ligger Ahtola, Ahtoskarans bostad. Det finns där enorma skatter av alla slag.

Vad är en vattengud?

En vattengud är en gud eller ett gudomligt väsen som är förknippat med elementet vatten. Det finns många olika kulturer som har vattengudar, såsom grekiska, romerska, nordiska, egyptiska, mesopotamiska, indiska, japanska och tibetanska. Vattengudar är ofta förknippade med makt, magi, förbundet med liv och död, havsresor, kultur och kosmiska krafter.

Vattengudar är ofta betraktade som skyddsgudar för vatten och havsmiljö. I det grekiska och romerska kulturen representerade de olika typerna av hav såsom haven, floderna och sjöarna. I de nordiska kulturerna är vattengudar vanligen förknippade med stormar, åska, regn och sjöar.

Vattengudar är ofta föremål för förbön och offer. De är också förknippade med olika ceremonier och ritualer som riktar sig till att hedra och tillbe vattengudarna. De är också vanligt förekommande i myter och legender som speglar människornas relation till vattenkroppar.

Förekomsten av Vattengudar

Vattengudar har förekommit i många kulturer från antiken till moderna tider. I de gamla grekiska och romerska kulturerna fanns det många olika vattengudar som förknippades med olika hav, floder och sjöar. De var ofta betraktade som övernaturliga krafter som hade kontroll över elementet vatten.

I de nordiska kulturerna, som de nordiska gudarnas mytologi, är vattengudarna vanligtvis förknippade med stormar, åska, regn och sjöar. De är också förknippade med magi och övernaturliga krafter.

I egyptisk mytologi är vattengudarna föremål för förbön och offer. De är också förknippade med olika ceremonier och ritualer som riktar sig till att hedra och tillbe vattengudarna.

I Japan är vattenguden ujigami en skyddsgud som är förbunden med elementet vatten. Ujigami är förknippad med fred och lycka och välsignar dem som är förbundna med vattnet.

Vattengudar i den moderna tiden

I den moderna tiden är vattengudar fortfarande en del av många kulturer. I vissa kulturer har vattengudar en stor roll som skyddsgudar för miljön och som ett sätt att hedra naturen. Hos många kulturer är vattengudar föremål för ritualer, ceremonier och förböner.

Vattengudar är också mycket populära inom konst och litteratur. De är vanligtvis föremål för föremål för målningar, skulpturer, filmer och böcker. De är ofta föremål för myter och legender som försöker förklara människors relation till vatten och havsmiljö.

Vattengudar har också blivit en populär figur inom new age-rörelsen. De är ofta förknippade med olika former av kosmiska krafter och med att hjälpa människor att nå personlig utveckling.